Szent Ágoston vallomások A tizedik könyv tartalma1/2

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
28

Ágoston lelki fejlődése, küzdelmei, tévelygései, botlásai és erőfeszítései, szóval: megtéré- sének és a megtérést eszközlő nagy kegyelemnek története a kilencedik könyvvel befejezést nyert. Amit az első kilenc könyvben leírt, emlékezetből írta; - ami most következik, az már az ő jelene.

A négyszázadik év körül írta a könyvet már mint hippói püspök, s csudálatos őszintesége és alázatossága múltján keresztül jelenébe vezeti át tollát; - meg akarja azt is vallani, mi és milyen ő most, mikor a Vallomásokat írja.

A tizedik könyv tartalma szerint három részre oszlik.

Az első részben felveti a kérdést, mi célja van annak, hogy tovább ismerteti önmagát. - Nyil- ván nem dicsekedni akart, hiszen tizenhárom év (387-400) dicsőséges történeteiről egyetlen szóval sem emlékezik meg; - püspöki voltát sem említi világosan; személyéből azt, ami a történelemé, gondosan elrejti s csak lelkét tárja ki a világirodalom terén páratlan, szent őszinteséggel, hogy testvérei imádkozzanak érte, hogy a jók örüljenek, a bűnösök pedig az ő példáján reményre kapjanak (I-V. fej.).

A második rész (VI-XXVI. fej.) mélyen járó bölcseleti fejtegetés arról a kérdésről (amelyet néhány szóval az I. könyv I. fejezetében is érintett), hogyan jutunk el a teremtett világ szem- lélete alapján Istenhez; hogyan keletkezik bennünk ismeret Istenről s mi ennek hordozója. Először megállapítja, hogy a világ nem Isten, s a lélek sem Isten (manicheizmus, pantheiz- mus). Fejtegetése az okság elvén indul, mert a teremtmény és teremtő viszonyát folyton hangsúlyozza.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Promoted products

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."