Szent Ágoston vallomások A lélek természet szerintvágyakozik Isten felé.

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
19

De hát az Atya és a Fiú talán nem lebegtek a vizek fölött?

Ha a lebegést hely szerint és anyagi értelemben veszem, a Szentlélekről sem állíthatom, ha ellenben úgy értem, hogy Isten változatlan fönsége állott a forgó-változó mindenség fölött, az Atyáról is, Fiúról is, Szentlélekről is mondhatom, hogy „lebeg vala a vizek fölött”.

Miért mondja hát az Írás ezt csak a te Lelkedről? Miért vonatkozik csak őreá e megjelölés, amely mintha az ő helyéről szólna? Pedig az nem volt hely, s különben is egyedül őróla mond- ja az Írás, hogy ő a te „ajándékod” (ApCsel 2,38). Ebben az ajándékodban van elpihenésünk, benne lesz veled töltekezésünk. Ez a pihenés lesz a mi hazánk. A szeretet szárnyain szállunk oda, s a te jóságos Lelked „emeli ki majd alacsonyságunkat a halál kapuiból” (Zsolt 9,15), s a te kegyes jóakaratod adja meg nekünk a békét.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."