Szent Ágoston vallomások A lélek elindulása a tökéletesség útján.

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
17

S te magad is soha azóta sem mondod: „legyen ember”, hanem: alkossunk; - azt sem mon- dod: neme szerint, - hanem: képünkre és hasonlatosságunkra. Aki ugyanis értelmében meg- újhodott s igazságodat eszébe veszi és folyton szeme előtt tartja, nem szorul immár emberi igazításra, hogy saját fajából vegyen követni való példát, hanem a te kezed vezetése alatt iparkodik ő maga kifürkészni, „mi a te akaratod, a jó és kedves és tökéletes”. - Innen túl már a te iskoládba jár, mert fel tud emelkedni arra a magaslatra, ahol megérti, hogy az Isten személy szerint való Háromság, örök belső mivolta szerint pedig oszolhatatlan egység. Ki tudja ezt olvasni a Szentírásból, ahol Isten többes számban mondja: „alkossunk embert”, - de egyes számban folytatja: „és teremté az embert”; - ugyanígy többesben mondja: „képünkre és hasonlatosságunkra”, - de egyesben folytatja: „és teremté az ő képére”.

Így „újhodik meg az ember annak ismeretére és képmása szerint, ki őt teremtette” (Kol 3,10). - S ha már lelki emberré változott, módjában van mindenről, amit értékelnie kell, ítéletet alkotni, őróla azonban senki teljes ítéletet nem mondhat, hanem csak Isten.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."