Szent Ágoston A KERESZTÉNY TANÍTÁSRÓL Tichonius negyedik szabálya

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
16

III/49. Ez a szellemi Izrael tehát különbözik ama testi Izraeltől, mely csak egyetlen népé: nem a hazai földnek jelessége, de a kegyelmi többlet újszerűsége, nem a vér árja, hanem a lelkület bája által. A prófétai fönség azonban, míg amarról, vagy amahhoz szól, észrevétlenül emerre tér át és midőn már erről, vagy ehhez beszél, látszatra még amarról nyilatkozik, vagy amahhoz intézi szavát. Nem az írások értelmét akarja ily-módon mintegy ellenséges irigységgel elfödni előlünk, hanem a mi értelmünket foglalkoztatja üdvösséges módon. Ezért ama mondást is: „és visszavezetlek saját földetekre” és a kevéssel utóbb következőt, mely mintegy ugyanazt megismétli: „És lakni fogtok a földön, melyet atyáitoknak adtam” (Ez. 36,24, 28.), nem testileg kell vennünk, miként a testi Izrael, hanem szellemileg, mint a szellemi Izrael. Mert a szeplő és redő nélkül való és minden népekből egybe terelt Egyház, mely uralkodik majd Krisztussal mindörökre: maga a boldogok földje, az élők földje. (Eff. 5,27, és Zsolt. 26,13.) Erről kell értenünk, hogy atyáinknak adatott, midőn ők az Isten e földre vonatkozó biztos és változhatatlan akaratának ígéretét vették. Mert az ígéret vagy eleve elrendelés erőssége által már akkor megadatott az, midőn annak jövendő megadását a maga idejében hitték az Atyák. Miként a szenteknek adott kegyelemről ír Timóteushoz az Apostol: „nem a mi cselekedeteinknél fogva, hanem az ő végzete és kegyelme szerint, mely nekünk a Krisztus Jézusban adatott minden idők előtt, most pedig kinyilváníttatott a mi üdvözítőnknek megjelenése által”. (2Tim. 1,9-10.)39 Azt mondja: megadatott a kegyelem, midőn nem is léteztek még, kik befogadják. Mert az Isten tervében, vagy eleve elrendelésében már megtörtént, mi a maga idejében történendő vala, amit az Apostol azután kinyilvánításnak nevez. Ám érthetjük mindezt a jövendők földjéről is, midőn majd új ég és új föld támad, melyen nem nyerhetnek lakást a gonoszok. (Jelen. 21,1.) És azért joggal mondható a jámboroknak, hogy az lesz az ő földjük, mely semmi-kép sem lesz az istenteleneké: mert ez is megadatott már akkor hasonlóképen, midőn bizonyság lőn jövendő megadása ügyében.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."