Szent Ágoston A KERESZTÉNY TANÍTÁSRÓL Szentírásban igazi ékesszólás van

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
13

Fölhozott példákból szépen kimutatható, hogy a Szentírásban igazi ékesszólás van, mely elválaszthatatlan kísérő gyanánt jár a bölcsesség nyomdokában.

IV/21. De még több más, az ékesszólás előírásaihoz tartozó dolgot is találhatunk e példának felhozott szövegben. Ám a jóindulatú hallgatót nem annyira oktatja ennek szorgalmas ízekre szedése, mint inkább magával ragadja lelkes előadása. Mert nem emberi serénység rakosgatta össze e szavakat, hanem az isteni értelem árasztja bölcsen és ékesszólóan azokat. Az ékesen szólást nem vette ugyan figyelembe a bölcsesség ez áradás közepette, ámde az ékesszólás a bölcsességet nyomon követte. Ha ugyanis, miként ezt egyes nagyon is ékesszóló és éles-elméjű férfiak láthatták és mondhatták, mindazt, amit csak elsajátíthatunk az úgynevezett szónoki tudományban, nem figyelnénk meg, nem jegyeznénk föl és nem foglalnánk egybe e tanítás keretében, hacsak meg nem találnánk előbb a szónokok értelmi megnyilatkozásaiban, miért volna különös, hogy megtaláljuk azokban is, kiket az értelem Teremtője küldött? Ezért valljuk mi tehát, hogy kánoni szerzőink és tanítóink nemcsak bölcsek, hanem ékesszólóak is, az ő sajátos egyéniségükhöz illő ékesszólással.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."