Szent Ágoston A KERESZTÉNY TANÍTÁSRÓL Szentírásban igazi ékesszólás van

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
04

IV/12. A Korintusiakhoz írt második levelében cáfol egyeseket, kik alapostolokként jöttek a zsidók közül és becsmérelték őt. És mivel sajátmaga dicséretére kényszerült, ezt mintegy balgaságának tulajdonítja, de ugyancsak bölcsen és ugyancsak ékesszóló nyelven. A bölcsesség kísérője, az ékesszólás vezetője itten, s míg amazt kíséri, emennek előtte jár és nem veti meg kísérőjét. Íme így szól: „Ismét mondom: ne tartson engem senki balgatagnak, különben mint balgatagot is szenvedjetek meg engem, hogy valami keveset én is dicsekedjem. Amit most beszélek, nem Isten szerint beszélem, hanem mintegy balgatagságból a dicsekvés e tárgyában. Mivelhogy sokan dicsekszenek test szerint, én is dicsekszem. Mert örömest elszenveditek a balgatagokat, mivel ti bölcsek vagytok. Mert eltűritek, ha ki titeket szolgálat alá vet, ha ki megemészt, ha ki hurcol, ha ki felfuvalkodik, ha ki arculver titeket. Szégyenemre mondom ezt, mintha gyengék lettünk volna (e részben). De ha valamiben bízik valaki (balgatagságban mondom), bízom én is. Zsidók ők? én is. Izraeliták? én is. Ábrahám ivadéka? én is. Krisztus szolgái ők? (mint balgatag mondom), én még inkább. Ki igen sok fáradozásban, többrendű fogságban, módfeletti veretesekben, gyakori halálveszélyben voltam. A zsidóktól öt ízben kaptam egy híján negyven ütést. Háromszor verettem vesszőkkel, egyszer megköveztettem, háromszor hajótörést szenvedtem, éjjel és nappal a mély tengeren voltam, sok utazást tettem, gyakran forogtam folyóvizek veszedelmében, tolvajok veszedelmében, veszélyekben nemzetbelieim, veszélyekben a pogányok miatt, veszélyekben a városon, veszélyekben a pusztákon, veszélyekben a tengeren, veszélyekben a hamis atyafiak között; fáradozásban és nyomorúságban, sok virrasztásban, éhségben és szomjúságban, sok böjtölésben, hidegben és mezítelenségben voltam; azonfelül ami kívülről jő, az én mindennapi szorongásom, valamennyi Egyházak gondviselése. Kicsoda szenved, hogy én ne szenvednék? Kicsoda botránko-zik, hogy én ne égnék? Ha dicsekedni kell, az én erőtlenségeimmel dicsekszem.” (2Kor. 11,16-30. Szent Ágoston szövege némileg éltéi a Vulgata szövegétől.) Az éberek látják, mekkora bölcsesség rejlik e szavakban. Hogy pedig egyúttal az ékesszólás micsoda folyama dagad itten, még az alvó is észreveszi.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."