Szent Ágoston A KERESZTÉNY TANÍTÁSRÓL Milyen lelkületet kíván az írás tanulmányozása

Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
25

II/62. Ámde az isteni írások buzgó tanulmányozására ilyetén felkészült embernek, midőn azok mélyebb szemügyre vételéhez kezd, ne szűnjék elmélkedése az apostoli szón: „a tudomány felfuvalkodtat, a szeretet épít.” (1Kor. 8,1.) Így megérti majd, hogy bár gazdagon hagyja el Egyiptomot, de a Pászka megülése nélkül nem volna szabadulása. A mi föláldozott húsvéti bárányunk pedig Krisztus. (1Kor. 5,7.) És Krisztus föláldozása semmit sem köt annyira lelkünkre, mint ama kiáltást, melyet ö hallat felénk, kik szintén az egyiptomi fáraó jármát hordozzuk szeme előtt: „Jöjjetek hozzám, kik fáradoztok és terhelve vagytok és én megnyugtatlak titeket. Vegyétek rátok az én igámat és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, és nyugalmat találtok lelketekben. Mert az én igám szelíd és az én terhem könnyű.” (Mt 11,28-30.) Kiknek könnyű? Csak a szelíd és alázatos szívűeknek, kiket nem fuvalkodtat föl a tudomány, hanem épít a szeretet, Emlékezzenek meg tehát azokról, kik a sötétség árnyékaiban ünnepelték a pászkát amaz időben és izsóppal lettek megjelölve, midőn a felső küszöböt meg kellett hinteniük a bárány vérével. (2Móz. 12,22.) Alacsony és szelíd növény az izsóp és mégis semmi sem erősebb és átütőbb gyökereinél. Meggyökerezve és megszilárdítva kell lennünk a szeretetben, hogy mi is felfoghassuk minden szentekkel együtt: melyik a szélesség és hosszúság, a magasság és mélység... vagyis az Úr keresztjét. (Eff. 3,17.) Szélessége a haránt helyezett gerenda, amelyre kezeit feszítették. Hosszassága a föld és a haránt gerenda közötti rész, amelyre a kezétől lefelé egész testét odaszögezték. Magassága a harántgerendától fölfelé egészen csúcsáig terjed, amelyre feje támaszkodott. Mélység pedig a földbe szúrt rész, amelyet nem láthatunk. Minden keresztény cselekedet a keresztjellel kapja magyarázatát: a Krisztusban való jócselekedet, az állhatatos Hozzászegődés, az égiek reménylése és a szentségek megóvása minden gyalázattól. Az ilyen élet által megtisztultan ismerhetjük csak meg Krisztusnak tudományt felülhaladó szeretetét is, melyben egyenlő az Atyával, ki által mindenek lettek, hogy beteljünk Isten minden teljességével. (Eff. 3,19.) Tisztító erő is rejlik az izsópban. És ha az Egyiptomból elhordott gazdagság fölfuvalkodottá teszi a tudományt, hogy a teli tüdő ne lihegjen valami gőgöset, szól az írás: „hints meg engem izsóppal és megtisztulok; moss meg engem és a hónál fehérebb leszek. Add, hogy örömet és vigaszságot halljak.” (Zsolt. 50,9-10.) Azután hogy megmutassa az izsóp által jelzett tisztulásunkat gőgünk szennyétől, hozzáfűzi következetesen ezt is: „és örvendezzenek megalázott csontjaim.”

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."