Szent Ágoston A KERESZTÉNY TANÍTÁSRÓL Miképpen szüntethető meg a kiejtésből eredő homály

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
04

III/6. Mindazt, amit a homályos szétválasztásokról mondottunk, a homályos kiejtésekre nézve is meg kell szívlelnünk. Mert ezeket is, hacsak nem az olvasó túlságos hanyagsága okozta romlásukat, vagy hitünk szabályaiból, vagy a megelőző és következő szöveggel való összefüggéseikből kell megjavítanunk. Vagy ha egyik módot sem alkalmazzák a javításra, a kétség megmarad ugyan, de bármilyen lesz is az olvasó kiejtése, bűne nincsen. Ha nem állana utunkban a hit, amellyel hisszük, hogy Isten nem vádolja választottait és Krisztus nem ítéli el azokat, akkor e szavakat: „Ki fogja vádolni az Isten választottait?” (Róm. 8, 33.), úgy is ejthetné valaki, hogy a kérdést válasz gyanánt követné e mondat: „Az Isten, ki megigazulttá tesz.” És az ismételt kérdésre: „Ki az, ki kárhoztasson?”, ez a válasz jöhetne: „Krisztus Jézus, ki meghalt.” De mivel őrültség volna ez a hit, azért úgy kell e szavakat kiejtenünk, hogy a tudakolózásra kérdés következzék. A tudakolózás és kérdés között pedig a régiek szerint az a különbség, hogy a tudakolózásra sokféle válasz adható, a kérdésre azonban vagy csak az „igén”, vagy csak a „nem” lehet a felelet. Tehát úgy ejtjük e szavakat, hogy a tudakolózás után: „Ki fogja vádolni az Isten választottait? ezt a – kérdés hangzású – feleletet adjuk: „az Isten, ki megigazulttá tesz?”, és így csendesen ez a válasz adódik: nem. És a hasonló tudakolózás után: „Ki az, ki kárhoztasson?” megint csak kérdéssel felelünk: „Krisztus Jézus, ki meghalt, sőt ki fel is támadott, ki az Isten jobbján vagyon, ki közben is jár érettünk?” ismét mindenütt e csendes válasznak kell következnie: nem. De már ama helyen, ahol így szól az írás: „Mit mondjunk tehát? hogy a pogányok, kik nem követték az igazságot, megnyerték az igazulást” (Róm. 9,30.), ha a tudakolózás után: „Mit mondjunk tehát?” nem válasz gyanánt adnók a következőket: „Hogy a pogányok, kik nem követték az igazságot, megnyerték az igazulást”, akkor e hely a következő szöveggel elvesztené összefüggését. Bármilyen hangon ejthetjük azonban Nathanael szavait: „Kerülhet-e valami jó Názáretből?” (Jn. 1,46.), akár igenlőleg, olyanformán, hogy csak a „Názáretből” kifejezés alkotja a kérdést, akár az egész mondatot kételkedőleg is kérdezhetjük. Nem látom, miképpen kellene itt különböztetnünk. De egyik értelemben sem ártunk a hitnek

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."