Szent Ágoston A KERESZTÉNY TANÍTÁSRÓL Miképpen javítható a fordításbeli hiba

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
05

III/7. Homályosság ered a szótagok kétes hangzásából is. Mindenesetre ez is a kiejtéshez tartozik. Például az írás e részében: „Non est absconditum a te os meum, quod fecisti in abscondito” (Zsolt. 138,15.) (A magyar fordítás szerint: „Nem volt eltitkolva csontom előtted, melyet rejtekben alkottál”), nem világos az olvasó előtt, vajon az os-t röviden, vagy hosszan ejtse-e? Ha ugyanis röviden ejti, akkor az ossa (csontok), ha meg hosszan ejti, akkor az óra (szájak v. arcok) egyes számát jelenti. Az ilyesmit az eredeti nyelv megvizsgálásával kell eldöntenünk: mert görögben nem stomk (arc, száj), hanem osteon (csont) áll. íme, a népies nyelvjárás többnyire használhatóbb a dolgok jelölésére, mint az irodalmiságra törekvő nyelv. Legalább is én szívesebben hallom barbarizmussal, hogy „nem volt eltitkolva ossum-om (azaz: csontom) előtted” mintsem, hogy irodalmibb latinsággal, de kevésbé érthetően halljam. De megtörténik, hogy egy szótag kétséges hangzásakor az ugyanazon mondatban előforduló hasonló szóból ítélkezünk. Az Apostol szerint: „melyekről mondom nektek, mint ezelőtt is mondottam, hogy akik efféléket cselekszenek, Isten országát el nem nyerik”. (Gal. 5,21.) Ha csak azt mondotta volna: „Praedico vobis” és nem fűzte volna mindjárt a „sioit praedixi”-t is, akkor csupán az eredeti nyelv kéziratához folyamodhatnánk, hogy megtudjuk, vajon a „praedico” kifejezésben röviden, vagy hosszan kell-e ejtenünk a középső szótagot? Most azonban nyilvánvaló, hogy hosszan kell ejtenünk. Mert nem azt mondja: sicut praedicavi (amint magasztaltam), hanem: sicut praedixi. (amint mondottam.)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."