Szent Ágoston A KERESZTÉNY TANÍTÁSRÓL Miképpen javítható a fordításbeli hiba

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
13

II/19. Ámde, hogy melyik legyen a való értelem, melyet több fordító is igyekszik kifejezésre juttatni, ki-ki a maga képességének és ítéletének megfelelően; nem tűnik elénk, hacsak utána nem nézünk ama nyelvben, melyből a fordítás történik. És többnyire az fordul elő, hogy a szerző gondolatától jócskán elkanyarodik a fordító, hacsak nem alaposan fölkészült ember. Vagy azokban a nyelvekben kell jártasnak lennie, melyekből a Szentírás latin fordítása készül, vagy igazodnia kell olyanok fordításaihoz, akik ugyancsak ragaszkodtak a szavak értelméhez. Nem mintha ezek a fordítások elegendők lennének, de mégis szükségesek, hogy belőlük fényt derítsünk azok igazságára, vagy tévedésére, kik fordítás közben nem annyira a szavakat, mint inkább a gondolatok átültetését tartották szemük előtt. Gyakran ugyanis nemcsak az egyes szavakat, de a kifejezésmódokat is átültetik, amelyek pedig egyáltalán nem alkalmasak arra, hogy a latin nyelv gyakorlatába átmenjenek, ha egyszer régi latin íróink beszédmódjához még ragaszkodni szándékozunk. Mindez nem igen megy az értelem rovására, de mégis sérti azokat, kik több gyönyörűséget lelnek a dolgokban, ha jelzésük is bizonyos épség szemmel tartásával történik. Az úgynevezett soloecismus nem más, mint a szavak olyan rendben való egybefűzése, amely rend idegen volt azoknál, kik nem minden tekintély nélkül beszéltek mielőttünk.11 Hogy valaki azt mondja-e „emberek között” vagy „embereknek közte”, ez hidegen hagyja a dolgok ismerőit.12 És hasonlóképen mi más volna a barbarizmus, mint a szavaknak olyan betűkkel, vagy hangsúllyal való kiejtése, amily betűkkel vagy hangsúllyal nem szokták kimondani azok, kik előttünk latinul beszéltek? Mert hogy az „ignoscere” (megbocsátani) harmadik szótagját röviden vagy hosszan ejtik-e? Aki bűnei bocsánatát kéri Istentől, igazán nem sokat törődik azzal, mi-képen kellene hangsúlyoznia ezt a szót. Mi más volna tehát a beszéd épsége, mint a számunkra már idegenné vált szokás megőrzése, melyet azonban régi íróink tekintélye fedez.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."