Szent Ágoston A KERESZTÉNY TANÍTÁSRÓL Miképp kell megszüntetnünk a kijelentésekhomályosságát?

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
06

III/8. Nem csak az elválasztásokhoz és kiejtésekhez tartozó homályosságokat, hanem a nem ezekhez tartozókat is meg kell vizsgálnunk hasonló módon. Ilyen a Tesszalonikaiakhoz írt levél e része: „Propterea consolati sumus fratres in vobis”. („Azért megvigasztaltattunk, atyámfiai, tibennetek”.) (1Tessz. 3,7.) Kétséges ugyanis, vajon „o fratres”-t (ó atyámfiak), vagy „hos fratres”-t (atyafiakat) kell-e értenünk? (T. i. felszólító v. tárgy eset-e?) Egyik értelemben sincs hitünk ellenére. A görög nyelvben azonban e két eset nem hasonló. Azért ha azt is megvizsgáljuk, látjuk, hogy itt megszólító esetről van szó, vagyis: „o fratres”, (atyámfiai). Ha a fordító így akarta volna kifejezni magát: „consolationem habuimus fratres in vobis” (vigasztalásunk volt atyámfiai tibennetek), kevésbé szolgált volna ugyan a szavaknak, de kevésbé kétségeskednénk az értelmet illetőleg. Vagy legalább hozzáadná valaki a „nostri” szót. Akkor talán senki sem kételkednék, hogy felszólító módban hallja a kifejezést: „Propterea consolati sumus fratres nostri in vobis”.24 Az ilyen engedmény azonban már veszedelmes volna, így történt az Apostol Korintusiakhoz intézett szavaival: „Quotidie morior, per vestram gloriam, fratres, quam habeo in Christo Jesu”. (Naponkint meghalok atyámfiai, a ti dicsőségetekre, mely nekem Jézus Krisztusban vagyon”. (1Kor. 15,31.) Valamely fordító ugyanis így adja ezt: „Quotidie morior per vestram iuro gloriam”. (Naponkint meghalok, a ti dicsőségetekre esküszöm.) Mert a görögben az esküvő ember szavának (nh) nyilvánvalóan nincsen kétséges hangzása. Tehát nagyon ritkán és nagyon nehezen találhatunk az isteni írások könyveinek sajátos szavaiban homályt, amely ne volna megoldható: akár az írók szándékát ismertető beszéd körülményeiből, akár a fordítók összehasonlításából, vagy akár az eredeti nyelvvel való egybevetésből.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."