Szent Ágoston A KERESZTÉNY TANÍTÁSRÓL Hogyan szüntethető meg a szavakszétválasztásából származó homály

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
02

III/4. De sem így, sem úgy nem ellenkezik hitünkkel és azért magának a beszédnek szövegéből kell megítélnünk az Apostol szavainak szétválasztásában rejlő kétértelműséget: „nem tudom, mit válasszak; szorongattattam ugyanis e kettő között: kívánok elválni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb; (de) megmaradnom a testben szükséges tiértetek.” (Fil. 1,23.) Mert bizonytalan, hogy mi tartozik össze: „e kettő között kívánok”, vagy „szorongattatom ugyanis e kettő között”? Vajon ide kapcsoljuke a következőket: „kívánok elválni és Krisztussal lenni”? Mivel azonban így folytatódik: „mert ez sokkal jobb”, kitűnik, hogy e sokkal jobb után kívánkozik. Kettő között szorongattatok, mégis az egyik után kívánkozik, a másik meg szükséges reá nézve. Kívánkozik ugyanis Krisztussal lenni és szükségesnek mondja, hogy megmaradjon testében. Ezt a kétértelműséget az egy következő „mert” szó beszúrásából döntjük el. A fordítók, kik e mondatrészt elhagyták, inkább azon a nézeten voltak, hogy úgy látszik, nemcsak kettő között szorongattatik, hanem mindkettő után kívánkozik is. Így kell tehát a szétválasztást tennünk: „nem tudom mit válasszak; szorongattatom ugyanis e kettő között.” E rész után következik: „Kívánok elválni és Krisztussal lenni.” És mintha csak kérdeznék, hogy miért kívánkozik inkább e dolog után, hozzáteszi: „mert ez sokkal jobb.” Miért szorongattatik tehát e kettő között? Mivel ittmaradása szükséges, mit így fejez ki: „megmaradnom a testben szükséges tiértetek.”

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."