Szent Ágoston A KERESZTÉNY TANÍTÁSRÓL Használjuk fel, ami igazságot mondtak a pogányok

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
24

II/61. De mi mást cselekedtek a mi szép számban lévő derék híveink? Hát nem látjuk-e, mennyi arannyal, ezüsttel és ruhával megrakodva jött ki Egyiptomból a mi igen kedves tudósunk és igen boldog vértanunk, Cyprián?22 Hogy mennyit hozott magával Lactantius, Victorinus, Optatus, Hilarius és menynyit a számtalan görög, hogy az élőkről ne is szóljak? Ezt tette előbb maga az Isten leghűségesebb szolgája, Mózes is, kiről az írás mondja, hogy az egyiptomiak minden bölcsességére oktatták. (Ap. Cs. 7,22.) Mindeme férfiaknak sohasem kölcsönözte volna a pogányok babonás társadalma e hasznos tudományokat, legfőképpen nem abban az időben, midőn Krisztus igájától irtózva üldözte még a keresztényeket, ha csak valamelyes gyanú támad is benne, hogy ezeket az egy Isten tiszteletének hasznára fordítják, mi által megássák sírját a bálványok hazug imádásának. De odaadták aranyukat, ezüstjüket és ruhájukat az Isten Egyiptomból kivonuló népének, mert sejtelmük sem volt még, hogy adományuk miképpen lép majd Krisztus szolgálatába. Ami ugyanis az Exodusban történt, kétségtelenül előkép volt, hogy mindezt megjelentse. E mondással azonban nem vágok elébe más, jobb, vagy egyenlő tehetségű ember ítéletének.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."