Szent Ágoston A KERESZTÉNY TANÍTÁSRÓL Használjuk fel, ami igazságot mondtak a pogányok

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
23

II/60. Az úgynevezett bölcselők pedig, de főképpen a platonikusok, ha valami igazságot, valami hitünkhöz alkalmazkodó dolgot mondottak, nemcsak hogy nem kell félnünk attól, hanem el kell vennünk tőlük, mint jogtalan birtokosoktól és saját használatunkra kell fordítanunk. Az egyiptomiaknak nemcsak bálványképeik és súlyos rakományaik voltak, amelyeket Izrael népe utált és megvetett, de voltak arany-ezüst edényeik, ékességeik és ruháik is. (2Móz. 3,22. és 12,35.) Mindezeket az Egyiptomból kivonuló nép, nem ugyan saját felelősségére, hanem az Isten parancsára titokban tulajdonába vette, hogy helyesebb használatra fordítsa. Maguk a mitsem sejtő egyiptomiak adták oda mindazt, amit ők helytelenül használtak. Éppígy a pogányok mindenfajta tudományaiban is nemcsak babonás és utánzásra szánt bálványképek, vagy hiábavaló fáradozások súlyos tehertételei vannak, amelyeket bármelyikünk, ki csak Krisztus vezetésével távozik a pogányok gyülekezetéből, utálattal kerülni tartozik. Akadnak ott tisztességes ismeretek is, melyek alkalmasabb helyen lesznek az igazság szolgálatában és akadnak ott nagyon hasznos erkölcsi szabályok, sőt az egy Isten tiszteletére vonatkozó néhány igazság is kerül közöttük. Mindez az ő aranyuknak és ezüstjüknek számít, amit nem ők maguk csináltak, hanem mintegy a mindenütt elomló isteni Gondviselés bányáiból ástak elő, hogy azután gonoszul és jogtalanul visszaéljenek vele az ördögök szolgálatára. Ezt azonban a kereszténynek, midőn lelkében elválik már a pogányok szerencsétlen közösségétől, magával kell vinnie az Evangélium jogos hirdetéséhez. Ruhájukat is, vagyis emberi intézményeiket, melyek azonban hozzátartoznak az emberi közösséghez és amelyek nélkül nem élhetünk: szabad fölvennünk és viselnünk, csak át kell alakítanunk keresztény módra.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."