Szent Ágoston A KERESZTÉNY TANÍTÁSRÓL Az átültetett jelek megértését elősegítia nyelvek és a dolgok ismerete

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
20

II/26. Néhány zenei dolog nem ismerése is elzárja és elfödi előlünk nem egyszer az értelmet. Mert megtörtént, hogy a hárfa és a citera különbözőségéből valaki egész ügyesen tárta fel a dolgok bizonyos ábrázatát. Nem alkalmatlan kérdés a tudósok körében: vajon a tíz-húrú hárfa valamely zenei törvényen alapszik-e, amely törvény éppen ennyi számú húrt ír elő? Ha pedig ilyen törvény nincsen, akkor szent értelemben kell-e vennünk inkább ezt a számot, akár a tízparancsolatra való tekintettel, melynek kérdéses tízes számát ismét a Teremtőre és teremtményre kell vonatkoztatnunk, akár pedig a föntebb kifejtett tízes alapján? (Zsolt. 32,2, 91,3.) És a templom építésének ama száma, melyről az evangélium emlékezik meg, hogy t. i. negyvenhat év volt (Jn. 2,20.), nem tudom miképpen, de valahogyan zeneileg csendül és az Úr testének építményére vonatkoztatva, mely miatt a templom említése történt, arra kényszerít egyes tévtanítókat: váljak meg ők is, hogy az Istenfia nem látszólagos, hanem valóságos emberi testet öltött. És csakugyan e számnak és e zenének tiszteletteljes említését a Szentírás több helyén is megtaláljuk.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."