Szent Ágoston A KERESZTÉNY TANÍTÁSRÓL Az átültetett jelek megértését elősegítia nyelvek és a dolgok ismerete

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
18

II/24. A dolgok nem ismerése azután homályossá teszi a képletes kifejezéseket, midőn ugyanis sejtelmünk sincs az állatok, kövek, füvek és más dolgok természetéről, melyeket az írások többnyire valamiféle hasonlat kedvéért alkalmaznak. A kígyóról tudjuk például, hogy egész testét kiszolgáltatja inkább üldözőinek, csakhogy fejét megmentse. Mily szemléletessé teszi ez nekünk a gondolatot, mellyel az Úr megparancsolja, hogy ravaszak legyünk mint a kígyó! (Mt 10,16.) Ugyanis a mi fejünkért, ki nem más, mint Krisztus, inkább testünket kell üldözőinknek felajánlanunk, nehogy a keresztény hitet, mely mintegy fejünknek számít, megöljék bennünk, ha testünk óvásában Istent megtagadjuk. Vagy azt is mondják a kígyóról, hogy barlangok sziklarésein töri át magát, csakhogy régi ruháját levesse és új erőre kapjon. Mennyire e kígyói ravaszság utánzására hangol ez is minket! Vessük le magát a régi embert, mint az Apostol mondja és oltsuk fel az újat. (Eff. 4,24. és Kol. 3,9.) Vessük le sanyarúságaink által az Úr szava szerint: „a szoros kapun menjetek be”. (Mt. 7,13.) Amint tehát a kígyó természetének ismerete megvilágít oly sok hasonlatot, melyeket az írás szokott erről az állatról alkalmazni, éppúgy más teremtmények nem ismerése, melyeket szintén említ hasonlataiban az írás, ugyancsak erősen akadályozza a megértést, így vagyunk a kövekkel, füvekkel és bármiféle földi gyökerekre támaszkodókkal. Mert a sötétben villogó karbunkulus ismerete is sok homályosságot oszlat el könyveinkben, bárhol leljük is hasonlat gyanánt. És a beryllus-kő, vagy gyémánt ismeretének hiánya is elzárja többnyire az érthetőség útját. Nem más ok miatt értjük meg könnyű szerrel azt sem, hogy a bárkába visszatérő galamb olajágacskája miért jelent örökös békét, minthogy ismerjük az olaj simulékony összetételét, melyet idegen folyadék nem egykönnyen bont meg és tudomásunk van arról is, hogy maga a fa állandó virulásban él. Sokan meg nem ismerik az izsópot. Sejtelmük sincs, milyen erő lakozik benne, akár a tüdő megtisztogatására, akár mint mondják – jóllehet rövid és alacsony füvecske –, a sziklák gyökerekkel való átverésére. Ezért azután teljességgel föl nem foghatják, vajon miért e kijelentés: „hints meg engem izsóppal és megtisztulok”. (Zsolt. 50,9.)

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."