Szent Ágoston A KERESZTÉNY TANÍTÁSRÓL Az átültetett jelek megértését elősegítia nyelvek és a dolgok ismerete

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
17

II/23. Ha pedig az olvasót az átültetett jelek nem ismerése kényszerítené fennakadásra talán, akkor részint a nyelvek, részint a dolgok ismerete által kell eligazodnia. Némileg hasonlatul szolgál és kétségkívül valami titkot nyitogat számunkra a Siloa tava, ahol parancsszóra mosta meg orcáját az ember, kinek szemét az Úr nyálból elegyített sárral kenegette. Ám ha az ismeretlen nyelv e szavát az evangélista le nem fordította volna, akkor rejtőznék előttünk az oly jelentőségteljes értelem. (Jn. 9,7.) így még sok más héber szó is, amelyeket nem fordítottak le ama könyvek szerzői, kétségkívül nem jelentéktelen erőt és segítséget szolgáltatnak az írásokban lévő talányok megfejtéséhez, ha ugyan valaki le tudja fordítani e szavakat. És ebben az igazán nem kicsiny jótéteményben részesítette az utókort ama nyelv néhány tudós férfia, kik t. i. az írásokból kiválogatták és lefordították az összes ilyen szavakat: mit jelent Ádám, Éva, Ábrahám, Mózes; vagy a helynevek közül Jeruzsálem, Sión, Jerichó, Sína, Libanus, Jordán; vagy a nekünk ismeretlen több más nevét is annak a nyelvnek. Ezek ismertetése és fordítása az írások számos képletes kifejezésmódját teszi nyilvánvalóvá.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."