Szent Ágoston A KERESZTÉNY TANÍTÁSRÓL A Szentírás és a profán irodalom összehasonlítása

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
26

II/63. Ámde mily csekély az arany, ezüst és a ruhák mennyisége, melyet ama nép vitt magával Egyiptomból, ha összehasonlítjuk a később Jeruzsálemben elért gazdagsággal, mit főképp Salamon királynál látunk. Éppen így van ez a pogányok könyveiből gyűjtött összes, bár egyébként hasznos tudománnyal is, ha az isteni írások tudományához hasonlítjuk. Mert amit az ember az íráson kívül tanult, ha kártékony, itt elítélésben részesül, ha pedig hasznos, itt is föltalálható. És amíg itt bárki megtalálhatja mindazt, mit saját hasznára másutt elsajátított, addig sokkal bőségesebben leli, mit másutt semmiképp meg nem tanulhat, csakis az írások csodálatos mélységében és csodálatos alázatában. Mivel tehát az ilyen utasítással erősített olvasót nem gátolják az ismeretlen jelek, azért szelíd és alázatos szívű lesz. Krisztus enyhe igájába törődött, kicsiny teherrel terhelt, szeretetbe alapított, gyökerezett és épült, kit a tudomány nem tehet föl-fuvalkodottá. Lásson hát hozzá az ilyen ember, hogy szemügyre vegye és megoldozgassa az írások homályos jeleit is. Ezekről azonban már a harmadik kötetben mondom el, mit az Isten elmondanom kegyesen enged.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."