Szent Ágoston A KERESZTÉNY TANÍTÁSRÓL A kilenc Múzsa meséjének eredete

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
21

II/27. Nem kell hallgatnunk a pogány babonák tévelygéseire, melyek a kilenc Múzsát Jupiter és Memória leányának képzelik. Megcáfolja ezeket Varro,16 akinél e dolgokban jártasabb és tudni vágyóbb nem tudom akadhat-e vajon a pogányok között? Azt mondja ugyanis, hogy valamiféle város, melynek nevére azonban nem emlékszem, három művésznél három-három Múzsaszobrot rendelt. Apolló templomába szánták áldozati ajándékul a szobrokat és úgy határoztak, hogy a legszebbeket alkotó művésztől vásárolnak majd kellő válogatás után. De mi történt? A művészek egyaránt szépen oldották meg feladatukat. A városnak pedig megtetszett mind a kilenc szobor, azért megvették valamennyit, hogy Apolló templomának szenteljék. Elbeszélése szerint később a költő Hesiodus neveket is adott a szobroknak. Tehát nem Jupiter szülötte a kilenc Múzsa, hanem három művész faragta hármasával őket. Ama város pedig nem azért rendelt hármat, mert ennyit látott álomképben, vagy mert lakói közül bárki szemeláttára is ennyi mutatkozott volna, hanem csupán azért, mert könnyen észrevették, hogy minden hang, mely a zenék alapjául szolgál, természeténél fogva hármas. Ugyanis vagy szó által születik, mint azoknál például, akik torkuk segítségével énekelnek minden más eszköz nélkül, vagy fúvással jön létre, mint a harsonáknál és fuvoláknál, vagy ütéssel, mint a citerák, dobok és egyéb eszközök esetében, melyek csak ütögetésre zengenek.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."