Szent Ágoston A KERESZTÉNY TANÍTÁSRÓL A fordítások közül ajánlatosak a latin „Itala”és a görög LXX. (hetvenes fordítás)

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
16

II/22. A fordítások sorában az Italát14 kell a többiek elébe tennünk. Mert leginkább ragaszkodik a szavakhoz és ugyanakkor a tartalom érthetőségéhez is. A bármiféle latin szövegek javításához pedig a görögöket kell felhasználnunk, kik között a Hetvenes fordítók tekintélye viszi a pálmát, amennyiben az Ószövetségről van szó.15 Ezekről az összes hozzáértőbb egyházak mondják: a Szentlélek jelenléte annyira ihlette fordításukat, hogy ily sok ember egyetlen szájjal hallatta szavát. Amint mondják – és ezt sok hitelre méltó ember híreszteli – egyenkint, külön-külön cellában, egymástól függetlenül végezték fordításukat, mégis semmi olyant nem találtak csak valamelyikük könyvében is, mi ugyanazon szavakkal és ugyanolyan szórendben ne lett volna található a többiekében. Ugyan ki merészelne valamit egy sorba állítani ezzel a tekintéllyel? Hát még ki merne annak elébe tenni valamit? Ha pedig megbeszélték, hogy valamennyiüknek közös tárgyalással és ítélettel legyen egybehangzó a szava, akkor sem kell és nem is illik bárki egyedülálló emberfiának, akármilyen hozzáértés birtokában is, az oly sok bölcs aggastyán megegyezésének javítására törekednie. Éppen azért, ha mindjárt valami másképp is található a héber példányokban, mint ahogy ők közölték, véleményem szerint akkor is meg kell hajolnunk az isteni intézkedés előtt, mely ama férfiakat választotta eszközéül. Mert így azok a könyvek, melyeket Júda népe akár vallási szempontból, akár irigységből nem volt hajlandó más népekkel közölni, az Úr által hitre hivatott pogányok számára Ptolomaeus király szolgálatkész hatalma által már jóval előbb ismertekké lőnek. Nincs kizárva tehát, hogy a fordítás olyképen készült, ahogyan a pogányokra való tekintettel a hetven bölcset serkentő és valamennyinek egy szájat adó Szentlélek azt megfelelőbbnek ítélte. Mindazonáltal, amint említettem már, sokszor a szavakhoz annyira ragaszkodó fordítók segítségül hívása sem lesz haszontalan az értelem kibogozására. Az Ószövetség latin kódexeit tehát, mint mondom, amennyiben szükségesnek látszik, a görögök tekintélye alapján kell kijavítanunk. Leginkább azokra kell támaszkodnunk, kik bár hetvenen voltak, a hagyomány szerint mégis egybehangzó szájjal fordítottak. Az Újszövetség könyveit pedig, amennyiben a latin változatokban valami bizonytalanság mutatkoznék, kétségtelenül a görögök alapján kell szintén megvizsgálnunk. Legfőképpen a hozzáértőbb és óvatosabb Egyházak birtokában lévő példányok alapján.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."