Szent Ágoston A KERESZTÉNY TANÍTÁSRÓL A donatista Tichonius szabályainak mérlegre vetése

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Ápr
10

III/43. Ő azonban e szabályféléknek akkora értéket tulajdonít ajánlásában, mintha ezek alapos ismeretével és alkalmazásával elég erősek volnánk mindazok megértésére, mik a Törvényben, vagyis az isteni könyvekben homályos szövegezéssel kerülnek elénk. Mert e művét a következő mondással kezdi: „Szükségesnek véltem, hogy minden ilyennek tűnő dolgot megelőzve írásban adjam a szabályok könyvét, mely által a Törvény titkaihoz mintegy kulcsokat és ablakszárnyakat faragtam. Vannak ugyanis bizonyos titokzatos szabályok, melyek a Törvény teljének rejtett zugait is uralmukban tartják és az igazság egyesek számára láthatatlan kincseit is láthatóvá teszik. Ha tehát e szabályok tudományát gáncs nélkül elfogadják, ahogy azt elétárjuk, fölpattannak a bármiféle hozzáférhetetlen értelmek és világossá lesznek a homályos zugok. Ha valaki netán a jövendölés mérhetetlen erdejében bolyong, e szabályok valamiképpen fénylő ösvényekre terelik és megoltalmazzák a tévedéstől...” Ha legalább azt mondta volna: „van egy-két titokzatos szabály, mely uralmában tartja a Törvény néhány rejtettebb zugát”, vagy esetleg: „mely a törvény rejtett zugai közül számottevőkön uralkodik”. Dehát a törvény teljének rejtett zugait említi. Avagy legalább ne mondaná, hogy: „fölpattannak a bármiféle hozzáférhetetlenek”, csak annyit említene, hogy „megnyílik majd sok rejtett értelem”, így igaza lenne és sok fáradsággal terhes, sőt hasznos munkásságának nem tulajdonítana nagyobb fontosságot, mint amennyit az úgy megkíván, olvasóját vagy ismerőjét pedig nem álltatná hamis reményekkel. Azért láttam jónak mindezek elmondását, hogy a könyvet magát olvassák ugyan a tudásra szomjazok, mert az írás megértésében igen nagy hasznukra lesz, de ne reméljenek belőle annyit, amennyi nincsen benne. Óvatoson csipegessenek belőle mindenképen; nemcsak bizonyos dolgok miatt, melyekben mint ember tévedett, hanem legfőképpen azokra való tekintettel, miket mint donatista eretnek mond. Most pedig röviden föltárom a hét szabály tanítását és intését.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."