Skóciai Szent Margit Skócia védőszentjeÖzvegy és királynő (1045-1093)

Napi Ima6 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
16
Skóciai Szent Margit Skócia védőszentje Özvegy és királynő (1045-1093)

Élete

+ Margit Magyarországon született és Hódító Vilmos unokahúga volt. Apja száműzött skót nemesember volt.

+ 1057-ben az apja visszatért Skóciába, és 1070 körül Margit hozzáment III. Malcolm királyhoz.

+ Margit híres volt nyolc gyermeke iránti odaadásáról és a szegények iránti nagylelkűségéről. Mint királynő, befolyását a skóciai egyház irányítására használta fel. Zsinatot hívott össze a nagyböjti böjtölés, a húsvéti áldozás és a házassági törvények előírásainak megalkotására.

+ Imádkozó és odaadó nő, sok templomot és kolostort alapított és felruházott.

+ Skóciai Szent Margit 1093-ban halt meg és 1250-ben avatták szentté. 1673 óta Skócia védőszentje.

Imádságra és elmélkedésre

Íme, ez az a böjt, amely tetszik nekem:
oldd le a jogtalan bilincseket,
oldozd meg az iga kötelékeit!
Bocsásd szabadon az elnyomottakat,
és minden igát törj össze!

Íme, törd meg az éhezőnek kenyeredet,
és a bujdosó szegényeket vidd be házadba!
Ha mezítelent látsz, takard be,
és testvéred elől ne zárkózz el!

Akkor majd előtör, mint a hajnal, világosságod,
és sebed gyorsan beheged;
színed előtt halad igazságod,
és az Úr dicsősége zárja soraidat.
Ézsaiás 58: 6–8

Imádság

Irgalmas Istenünk, te Skóciai Szent Margit szívébe 
igen nagy szeretetet adtál a szegények iránt. 
Közbenjárására add, hogy példája szerint éljünk, 
és bennünk a te jóságodat ismerjék fel az emberek. 
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik
a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."