Regnum Christi Védelmezni és terjeszteni a hitetAntiochiai Szent Ignác püspök és vértanú

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
17

Evangélium: 
Lk 12,8-12
Mondom pedig nektek: Aki megvall engem az emberek előtt, azt az Emberfia is megvallja Isten angyalai előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt Isten is megtagadja angyalai előtt. Ha valaki az Emberfia ellen szól, bocsánatot nyer; de aki a Szentlelket káromolja, annak nincs bocsánat. Mikor pedig a zsinagógába, elöljárók és hatóságok elé hurcolnak benneteket, ne aggódjatok azon, hogy hogyan és mivel védekezzetek, vagy mit mondjatok, mert a Szentlélek megtanít benneteket abban az órában, hogy mit kell mondanotok.''

Bevezető ima: Uram és Istenem, hiszek benned; segíts, hogy megújítsam beléd vetett hitemet, hogy feltétel nélkül átadhassam magam akaratodnak! Uram, remélek benned, segíts, hogy bízzak abban, hogy Te gyümölcsözővé teszed minden munkámat, és örök életre szóló gyümölcsöket adsz! Uram, szeretlek téged. Segíts, hogy teljesen és feltétel nélkül mindig neked adjak még egy napot! Szívemből köszönöm a kegyelmeket és ajándékokat, amelyekkel elhalmoztál; köszönöm, hogy oltalmazó kezed vigyázott rám jóban, rosszban. Segíts nekem gyenge és gyarló bűnösnek, hogy kegyelmed segítségével véghezvigyem a feladatot, amelyet rám bíztál, még ha a gyengeség és tökéletlenség végig is kísér életemen.

Kérés: Igazság Lelke, taníts meg arra, hogy mi az, amit ki kell mondanom és arra is, hogy mi az, amiről hallgatnom kell!

Elmélkedés: 
1. Krisztusról tanúskodni mások előtt. Krisztus Urunk volt az első, aki megtapasztalta azt, hogy milyen kellemetlen és nehéz lehet néha tanúságot tenni nevéről és küldetéséről; ez ma, az anyagias és közömbös világban sem könnyebb ennél. Ezért arra ösztönöz, hogy ne kételkedjünk: „Aki megvall engem az emberek előtt, azt az Emberfia is megvallja Isten angyalai előtt." Krisztus mindenkinek, aki igaz bűnbánatot tart, megbocsát, még akkor is, ha káromolná Istent vagy szélsőséges Istentagadásba keveredne: „Ha valaki az Emberfia ellen szól, bocsánatot nyer". De mit tud Isten kezdeni azzal az emberrel, aki makacsul, haláláig megtagadja a bűnbánatot? Minden, amit Isten tehet, az hogy tiszteletben tartja az ember szabad akaratát.

2. „Ne aggódjatok azon, hogy hogyan és mivel védekezzetek!"  Ezeket a szavakat Jézus apostolaihoz intézi, akik a kereszténység első évtizedeiben, a megpróbáltatások és üldöztetések éveiben éltek. Abban az időben a próbatétel sokszor fizikai büntetés, kegyetlen vértanúhalál volt. Mégis a figyelmeztetés, hogy ne aggódjunk, ne féljünk attól, hogyan fogunk védekezni mások előtt, a ma emberének is szól. Ma, a XXI. században, tudjuk, hogy létezik lelki vértanúság, ez legtöbbször a külvilág ellenállása, amely nagyon fájhat belülről: kritikák, becsületsértések, rágalom stb. De még ezekben a helyzetekben se azon aggódjunk, hogy hogyan védhetjük meg magunkat. Krisztus üzenete az, hogy csendben készüljünk fel a védekezésre és hirdessük a hitet. Kérjünk segítséget a Szentlélektől, amikor eljön a pillanat, hogy ki kell állni Krisztusért.

3. A Szentlélek megtanít benneteket. Jöhet bármi, a Szentlélek nem fog cserbenhagyni, ha hűségesen akarjuk követni Krisztust. Ő az első, aki igazán akarja, hogy megfelelő szavakat adjon ajkunkra a megfelelő pillanatban, ha kell óvatosságra, ha kell keménységre intve minket. Ilyen körülmény adódhat, amikor a nyilvánosság előtt kell kiállnunk hitünk mellett, de sokszor a családban is, vagy munkahelyen, amikor nem értenek velünk egyet. Azonban mindenki, aki elkötelezett és hűséges akar maradni, biztos lehet benne, hogy meg fogja kapni a Szentlélek kegyelmét, hogy a helyes szavakkal válaszoljon. A titok az, hogy állhatatosak és következetesek legyünk az igazságban és az igazságért és a lehető legjobban használjuk a rendelkezésünkre álló eszközöket. Ezért bölcs dolog a Szentlélek segítségét kérni, hogy vezessen bennünket, hogy mindig azt mondjuk, amit mondanunk kell és tudjunk csendben maradni, amikor erre van szükség.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézus, Köszönöm neked ezt a lelkesítő elmélkedést. Segíts felismernem, hogy nem én vagyok az, aki beszélek, tanítok, tanúskodok, hanem Te vagy az, Uram, aki bennem élsz és dolgozol Szentlelked által.

Elhatározás: Néhány bekezdést elolvasok a Katolikus Egyház Katekizmusából, hogy felkészült legyek hitem védelmére.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."