Regnum Christi Urunk, ha alázatot hitet látsz bennünk, cselekszelAdvent első hete - péntek

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Dec
04

Evangélium: 
Mt 9, 27-31
Jézus folytatta útját. Utánament két vak, ezt kiáltozva: "Dávid fia, könyörülj rajtunk!" Amikor a házba érkezett, a vakok bementek hozzá. Jézus megkérdezte tőlük: "Hiszitek, hogy meg tudom tenni?" "Igen, Uram!" - felelték. Erre megérintette a szemüket, és így szólt: "Legyen hitetek szerint!" Nyomban megnyílt a szemük. Jézus pedig rájuk parancsolt: "Vigyázzatok, ne tudja meg senki!" De azok alighogy elmentek, az egész környéken elhíresztelték.

Bevezető ima: Úr Jézus, a két vak hozzáállásával akarom elkezdeni ezt az imádságot. Alázattal és bűneim teljes tudatában közeledek hozzád. Nem próbálom meg elrejteni őket – már úgyis ismered gyengeségeimet kívülről-belülről. Ehelyett, megbánom őket és felajánlom neked bűnbánó szívemet, ami kegyelmed gyógyító érintésére vágyakozik.

Kérés: Úr Jézus, segíts, hogy a Te szemeiddel lássak!

Elmélkedés: 
1. „Dávid fia, könyörülj rajtunk.” Úr Jézus, e két vak alázatos és bűnbánó lélekkel közeledett feléd. Teljesen tudatában voltak korlátaiknak és gyengeségüknek. Pontosan a korlátjaik vitték őket közel hozzád. Talán ha egészségesek lettek volna, soha nem mentek volna eléd. Nem volt önsajnálat bennük és nem azért mentek hozzád, hogy panaszkodjanak a helyzetükön. Nem azt kérdezték: „Hogyan engedhetted meg, hogy vaknak szülessek? Nem igazságos, hogy nem látok. Miért történt ez velem?” Egyik kérdést sem tették fel szenvedve – ezek azok a kérdések, amiket én hajlamos vagyok feltenni. Uram, segíts nekem, hogy mélységesen tudatában legyek gyengeségeimnek és, hogy küzdelmeimben hozzád térjek. E két vak képes volt magasba szállni a hit szárnyai által. Milyen kegyelmi ajándékokat szeretne nekem adni az Úr jelenlegi betegségem és nyomorom által?

2. „Hiszitek, hogy meg tudom tenni?” Úr Jézus, minden általad lett. Őszintén hiszem, hogy képes vagy gyógyítani; őszintén hiszem, hogy korlátlan a hatalmad minden teremtett valóság felett. Kérlek, növeld benned és erődben való hitemet életem minden eseményében és cselekedetében. Hiszem, hogy mindennek oka van, amit megengedsz, hogy megtörténjen velem. Ha van valami, ami nehéz számomra, azt azért engeded meg, hogy valami jót hozzak ki belőle. Kérlek, tégy engem erőssé, hogy együtt tudjak veled működni, és a rosszból jót hozzak ki!

3. „… azok alighogy elmentek, az egész környéken elhíresztelték.” Ha Jézushoz alázatban és hitben közeledünk, Ő valóban látványosan képes hatni az életünkre. Tettei életünkben arra vezetnek minket, hogy egyre jobban szeressük Őt, és mélységes hálát érezzünk iránta. Jézus szigorú figyelmeztetése ellenére sem volt képes a két vak hallgatni gyógyulásáról. Milyen más úton fejezhetnénk még ki hálánkat, minthogy minden körülöttünk lévőnek elmondjuk, hogy Jézus mit tett értünk? Krisztus tettei életünkben szavai terjesztésére ösztönöznek minket. Hogyan is rejthetjük fényünket véka alá? Hogyan is lehet elrejteni a hegyen épült várost? Hogyan lehet nem elmondani a körülöttünk lévőknek azokat a hatalmas dolgokat, miket Jézus értünk tett?

Beszélgetés Krisztussal: Uram, a Te útjaid nem a mi útjaink. Te ott is látsz jót, ahol mi talán csak rosszat látunk. A hit szemével kell látnom a dolgokat, hogy a történéseket bizalommal és hálával éljem meg. Gondjaidra bízom magam. Bízom benned és másokat is meg akarok erősíteni a benned való hitben.

Elhatározás: Egy szükséget szenvedőt bátorítani akarok néhány jó szóval, vagy gesztussal. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."