Regnum Christi Termékeny talajÉvközi huszonnegyedik hét – szombat

Napi Ima0 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
19

Evangélium:
Lk 8, 4-15
Mikor pedig nagy tömeg gyűlt egybe, és a városokból özönlöttek hozzá, a következő példabeszédet mondta: „Kiment a magvető magot vetni. Amint vetett, az egyik mag az útfélre esett. Ezt azután eltaposták, és az ég madarai felszedegették. A másik sziklára esett. Ez kikelt, de aztán elszáradt, mert nem volt nedvessége. Egy másik a tövisek közé esett. A tövisek is felnőttek vele, és elfojtották. De más szemek a jó földbe estek. Kikeltek és százszoros termést hoztak.” Amikor ezt elmondta, felkiáltott: „Akinek van füle a hallásra, hallja meg!” Tanítványai később megkérdezték őt, hogy mit jelent ez a példabeszéd. Ő ezt mondta nekik: „Nektek adatott, hogy megismerjétek Isten országának titkait, másoknak csak példabeszédekben, hogy nézvén ne lássanak, és hallván ne értsenek. Ez tehát a példabeszéd: A mag Isten igéje. Az útfélre hullott magok azok, akik hallgatják, de azután eljön az ördög, és kiveszi az igét szívükből, nehogy higgyenek és üdvözüljenek. A kősziklára hullott magok azok, akik, amikor hallják, örömmel fogadják az igét, de nincs gyökerük; egy ideig hisznek, a kísértés idején azonban elpártolnak. A tövisek közé hullott magok azok, akik hallgatják, de az élet gondjai, gazdagsága és gyönyörűségei később elfojtják bennük az igét, és gyümölcsöt nem teremnek. Amelyik pedig jó földbe esett, azokat jelenti, akik tiszta és jó szívvel hallgatják az igét, megtartják, és gyümölcsöt hoznak állhatatosan.”

Bevezető ima: Úr Jézus, hiszem, hogy Te vagy Isten Fia, aki azért jött, hogy szeretetből megváltson bennünket. Megtestesülésed reménnyel tölt el. Hálám jeléül csak annyit tehetek, hogy teljes szívemből, lelkemből és erőmből téged szeretlek.

Kérés: Szelíd és alázatos szívű Jézus, tedd a szívemet a tiédhez hasonlóvá!

Elmélkedés: 
1. Az alázatosság a kulcs a szentté-váláshoz. Mily sok útja van az elbukásnak! Jézus azt mondta: „Én vagyok az Út.” Ezt az utat követem? Isten kegyelme nélkül belőlem is könnyen rossz termőföld válik, és elutasítom Jézust, nem szívom magamba, vagy csak nem gyakorlom az Ő tanítását. Ha jó termőfölddé akarok válni, el kell ismernem Isten kegyelmét és hálát kell adnom érte. Nehézségek idején alázatosan, kitartóan és türelmesen meg kell vallanom a hibáimat és újra el kell indulnom. Tudom, hogy Isten csodás dolgokra képes egy alázatos szívvel. De azt is tudom, hogy egy büszkeséggel teli szívben nehezen tud munkálkodni.

2. Lelkiismeretből. Mi lehet rosszabb egy halott lelkiismeretnél, egy olyan lelkiismeretnél, melyet az állandó bűnök és kompromisszumok elaltattak? A gonosz lélek megkeményedett szívben, vagy bűntől halott lelkiismeretben könnyedén eltereli a figyelmet Isten igazságáról. Folyamatosan formálni kell a lelkiismeretemet az Egyház tanítása szerint, és erősíteni az eltökéltségemet az imádság és a szentségek segítségével. Jézus mondta: „Én vagyok az Igazság.” Megtanultam felismeri az igazságot és örülni neki?

3. Gyümölcsöt hozni. Milyen gyümölcsökre vágyik Isten tőlem? Például a lelkek megtérésére, a saját lelkemnél kezdve. Kitartóan tudom formálni és védeni a lelkemet? Idővel jobb lett az imaéletem, vagy még mindig a gyerekkori szintemnél tartok? Közelebb akarok hozni másokat Krisztus teljességéhez? Szeretnék jól imádkozni, a Szentírást jobban megismerni? Meglátom-e a családomban az apostoli munkám elsődleges célpontját, azt a helyet, ahol a leginkább kéne gyümölcsöt teremnem Krisztus számára? Türelmes vagyok a családommal? Cselekedeteim közel állnak Isten Igéjéhez? Jézus azt mondta: „Én vagyok az Élet.” Ő az én életem? Csak akkor teremhetek jó gyümölcsöt.

Beszélgetés Krisztussal: Úr Jézus, Te vagy számomra az Út, az Igazság és az Élet. Ezért olyan termőfölddé szeretnék válni, mely Igéd által harmincszoros, hatvanszoros, százszoros termést hoz. „Szavad fáklya a lábam elé, világosság az utamon.” (Zsolt 119, 105). Adj erőt, amikor megkísért a könnyű út, mert az általában zsákutcába vezet!

Elhatározás: A vasárnapi szentmisén teljes figyelmemet az Igeliturgiára fordítom, hogy Isten Igéje gyökeret verhessen a szívemben.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."