Regnum Christi Tanítványnak lenniÉvközi első hét – szombat

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
16

Evangélium: 
Mk 2,13-17
Ezután megint kiment a tenger mellé. Az egész tömeg hozzá sereglett, és tanította őket. Amint továbbment, meglátta Lévit, Alfeus fiát a vámnál ülni, és megszólította: ,,Kövess engem!'' Az fölkelt, és követte őt. Mikor később asztalhoz ült ennek a házában, sok vámos és bűnös telepedett le Jézussal és tanítványaival együtt; sokan voltak ugyanis, akik követték őt. Az írástudók és a farizeusok, azt látva, hogy a vámosokkal és bűnösökkel eszik, megkérdezték tanítványait: ,,Miért eszik a ti Mesteretek vámosokkal és bűnösökkel?'' Jézus meghallotta és azt mondta nekik: ,,Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek, nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket.''

Bevezető ima: Istenem, Atyám gyengéden tekintesz rám, mint egy kis gyermekre. Isten Fia, számodra szegény elveszett bárány vagyok, akit felveszel és viszel, amikor kimerülök bűneim súlya alatt. Szentlélek Isten, száraz faként nézel rám, amit szereteteddel kell lángra gyújtanod. Köszönöm Szentháromság, hogy méltatlanul barátoddá akarsz fogadni engem. Végtelenül hálás vagyok, hogy igaz otthonra leltem benned, ahol megpihenhetek.

Kérés: Uram, adj nekem nagylelkű szívet!

Elmélkedés: 
1. Fölkelt és követte Őt. Ez az idézet jól mutatja Máté azonnali válaszát a meghívásra. Ebben az emelkedésben látjuk az eltávolodást a bűnös élethelyzettől, ugyanakkor tudatos ragaszkodást egy új élethez, emelkedetten Jézussal együtt. (XVI. Benedek Pápa, 2006.08.30. Audiencia) Az életszentség nem csak eltávolodás a bűnös dolgoktól, hanem részesedés Isten szentségéből és szeretetéből. Nemcsak elválás valamitől, hanem átalakulás azzá, akivé Isten teremtett minket. Amikor Jézus hív, soha nem ad térképet, csak iránytűt. Nem látjuk a teljes képet, csak az irányt tudjuk. Minden nap arra hív, hogy kövessük Őt, hogy mélyítsük szeretet közösségünket vele, és hogy szemünk mindig figyeljen rá, „mint sötétben világító lámpásra, amíg a nappal fel nem virrad, és a hajnalcsillag fel nem ragyog a szívetekben.” (2Pét 1,19) Máténak fogalma sem volt, hogy az élete miként alakul. De tudta, hogy változtatnia kell rajta és azt, hogy hol kezdje. Máté biztos volt abban, hogy bízhat Jézusban, annyira hogy teljesen ráhagyatkozott. Minden nap ily módon kell követnünk Jézust.

2. Amíg az asztalánál ült. „Nézd, az ajtóban állok és kopogok. Aki meghallja szavam, és ajtót nyit, bemegyek hozzá, vele eszem, ő meg velem.” (Jel 3,20) Máté elhívását ünneplik. Máté mondhatott volna nemet, vagy azt: „nem még, nem most”. De mi történt volna, ha visszautasítás megtörténik? Nem lett volna ünnepi vacsora, Máté barátai nem találkoztak volna Jézussal aznap este. Találkozás, amely néhányuk életét örökre megváltoztatta. Jézus kopogtatott Máté életében, és Máté megnyílt. Aztán, mint a szamariai asszony, szaladt és hívott másokat, hogy találkozzanak Jézussal. Máté igenjével Jézus másokhoz is eljutott. Bármikor igent mondunk Jézusnak, nem csak bennünk dolgozik, hanem másokban is rajtunk keresztül. Ma ismét meghív, hogy igent mondjuk akaratára, és kegyelmének eszköze legyünk másoknak. „Nézd, az ajtóban állok és kopogok…”

3. Miért eszik a ti Mesteretek vámosokkal és bűnösökkel? Azért teszi, hogy két leckét megtanuljunk, szeretetének mélységéről, és hogy hogyan kell szeretnünk másokat korlátok nélkül. „Amikor még erőtlenek voltunk, Krisztus éppen akkor meghalt a bűnösökért” (Róm 5,8) Határtalanul szeretni nem azt jelenti, hogy elfogadjuk valakinek a bűnös életét. Szeretjük őket, bűneiktől függetlenül, remélve, hogy egyszer elhagyják azokat. A megbocsátó szeretetet csak embertársaink felé gyakorolhatjuk, Isten felé nem. Jézus meghalt a bűneikért, megmutatva a szeretet csúcsát. A szeretet legszebb formája, amikor az erényeket gyakoroljuk embertársaink felé: megbocsátást és türelmet… Jézus adószedőkkel és bűnösökkel evett, Mátét is ezért hívta meg, mert életét és szeretetét akarta megosztani velünk.

Beszélgetés Krisztussal: Uram Jézus, a követésedre szóló meghívás nem más, mint a szív megtérése. Érintsd meg szívemet kegyelmeddel, hogy gondolataim és tetteim megmutassák kívánságomat, s így szereteted példáját kövessem. Tégy türelmessé minden helyzetben, és megbocsátóvá, ha megbántanak!

Elhatározás: Ma beszélgetni fogok valakivel – családtaggal, baráttal, munkatárssal – a Jézus iránt érzet hálámról. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."