Regnum Christi Szorongatás veszkörül Isten megmenti a benne bízótNagyböjt ötödik hete - hétfő

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
30

Salacz Nadine, a Regnum Christi mozgalom tagja 

Jn 8,1-11
Jézus pedig kiment az Olajfák hegyére. Korán reggel ismét megjelent a templomban, ahol az egész nép köréje sereglett. Leült, és tanította őket. Az írástudók és a farizeusok odavittek hozzá egy asszonyt, akit házasságtörésen értek. Középre állították, és azt mondták neki: ,,Mester! Ezt az asszonyt házasságtörésen kapták. Mózes a törvényben azt parancsolta nekünk, hogy az ilyeneket meg kell kövezni. Te ugyan mit mondasz?'' Ezt természetesen azért mondták, hogy próbára tegyék, és hogy bevádolhassák. Jézus azonban lehajolt, és ujjával írt a földre. Amikor azok tovább faggatták őt, fölegyenesedett, és azt mondta nekik: „Aki közületek bűn nélkül van, az vessen rá először követ.” Aztán újra lehajolt, és írt a földre. Azok pedig ennek hallatára egymás után elmentek, kezdve a vénektől, s ő egyedül maradt a középen álló asszonnyal. Jézus fölegyenesedett, és azt mondta neki: „Asszony, hol vannak ők? Senki sem ítélt el téged?” Az így felelt: „Senki, Uram!” Jézus ekkor azt mondta neki: „Én sem ítéllek el. Menj, és többé már ne vétkezzél!”

Bevezető ima: Uram, Jézus! Köszönöm neked ezt a napot, köszönöm, hogy ismét találkozhatok Veled az imádságban. Köszönöm, hogy vársz rám. Szeretném meghálálni a szeretetedet, ami körülvesz engem. Küldd el Szentlelkedet, hogy ebben az imában Ő imádkozzon bennem. Dolgozz bennem, formáld át a lelkem! Add, hogy minél közelebb kerüljek Hozzád!

Kérés: Uram, irgalmazz nekem!

1. Jézus pedig kiment az Olajfák hegyére.” Jézus imával kezdte a napot. Ebben is példát mutat nekünk. Az Atyával való egysége volt ez ereje, ebből fakadt, hogy végig tudta csinálni az Atya akaratát az életében. A mi életünkben sincsen másképp. Ahhoz, hogy teljesítsük az Atya ránk vonatkozó akaratát, ismernünk kell azt. Az imádság, az Istennel eltöltött idő a forrás, amikor az Ő fényében láthatjuk magunkat, életünk eseményeit.

2. azért mondták, hogy próbára tegyék”. Képzeljük magunkat az egyik farizeus helyébe, aki az asszonyt kíséri Jézushoz és a „na, most megfogtuk” érzéssel a szívében várja Jézus válaszát. Miben hasonlítunk a farizeusra? Azt gondoljuk magunkról, hogy jó keresztények vagyunk, betartjuk az Egyház törvényeit és a Tíz parancsolatot, minden vasárnap eljárunk a szentmisére, olvassuk a Bibliát, szemben azokkal, akik – mindenféle okokra hivatkozva- kihagynak vasárnapi szentmiséket, nem tudnák elmondani a Tíz parancsolatot, Jézusról is kevés ismerettel rendelkeznek, és nem nagyon tudják, milyen történetek vannak az evangéliumokban, Pál leveleiről már nem is beszélve. Megvan a véleményünk ezekről az emberekről. Meg vagyunk győződve arról, hogy mi vagyunk a jók, a példamutatók és ez gőgöt szül, amit magunk előtt is igyekszünk elfedni. Olyan gőgöt, ami odáig merészkedik, hogy Istent próbára tegye. Majd mi bebizonyítjuk ennek a prófétának, hogy tanítása téves alapokon nyugszik, ellentétben van a mózesi törvényekkel, és hogy mi jobban tudjuk.

3,,Aki közületek bűn nélkül van, az vessen rá először követ.'' Jézus nem válaszol rögtön a provokatív kérdésre, amit gyorsan átlát. Nem ijed meg, hanem hű marad saját magához és az Atyához. Nem azon kezd gondolkozni – amin mi kezdenénk -, hogy miként jövünk ki jól ebből a kellemetlen helyzetből, hanem a bűnös asszonyt tartja szem előtt. Vajon mit fejez ki a rajzolgatása homokban? Lehet, hogy dühös lesz és megvárja, míg lecsillapodik, hogy ne első haragjában cselekedjen. Lehet, hogy a kérdezőkben lévő önelégültséget akarja megtörni egy kicsit viselkedésével, hogy mire megszólal, már jobban előkészített szívekbe hulljanak szavai. És még sokféleképpen magyarázhatjuk, a lényeg azonban a válasza. Nem tesz igazságot Mózes és önmaga között, hanem azt a pontot érinti meg szívünkben, amiről mindenki tud és küzd vele, a leggőgösebb ember is: hogy nem vagyunk tökéletesek, sokat hibázunk és sokszor a legjobb szándékunk ellenére okozunk nehézséget a másik embernek. Bizony, az isteni rend ellen rendszeresen vétkezünk. Ez a tudás a szívünkbe van írva, ha mást mondunk is szavainkkal, akkor is tudjuk, hogy így van. Ezért némult el mindenki, ezért mentek el onnan, mert a következő lépés a beismerés lett volna. Az pedig fájdalmas, sokszor inkább nem nézünk szembe önmagukkal és távol maradunk Isten irgalmától.

Beszélgetés Krisztussal: Kérlek, Jézus, tarts meg, amikor menekülni kezdek, mert a Te fényedben szembesülök önmagammal, gyarlóságommal, kicsinységemmel, hibáimmal. Alázatosan kérlek, bánj velem is úgy, ahogy a házasságtörő asszonnyal bántál, légy irgalmas hozzám, ne bűneimet nézd, hanem Egyházad hitét és add meg nekem az örök életet. Nagyon szeretnék közel lenni Hozzád.

Elhatározás: Ma alapos lelkiismeret vizsgálatot tartok és elimádkozom az alábbi imádságot: 
Teljes szívemből bánom, ó édes Istenem,
hogy Téged oly sokszor és oly nagyon megbántottalak,
mert ezáltal méltatlanná lettem kegyelmedre,
kedvedből kiestem és mind ideig-, mind örökkévaló büntetésedet megérdemeltem.
Kiváltképpen pedig azért bánom bűneimet,
mert Téged, legfőbb jót, legjobb Atyámat
és legnagyobb jótevőmet megbántottalak.
Ó, édes Istenem, erősen felteszem magamban a szándékot,
hogy a Te kegyelmeddel Téged, szerető jóságos Istenemet többé semmi bűnnel,
de legfőképp …-al/-el (itt gondolj arra a bűnre, amely ellen különös törekvéssel küzdesz) meg nem bántalak
és a bűnre szolgáló alkalmakat gondosan elkerülöm.
Kérlek, Uram, őrködjék fölöttem jóságos szemed,
és add, hogy a holnapi napot a mainál jobban használjam.
Boldogságos Szűzanyám, szent Őrzőangyalok, legyetek velem! Ámen.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Promoted products

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."