Regnum Christi Megérinteni az UratÉvközi 2. hét - csütörtök, Szent Ágnes vértanú

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
21

Evangélium: 
Mk 3, 7 -12
Jézus pedig tanítványaival együtt elment a tengerhez. Nagy sokaság követte őt Galileából, Júdeából, Jeruzsálemből, Idúmeából. Sőt a Jordánon túlról, valamint Tírusz és Szidon környékéről is nagy sokaság jött hozzá, mert hallották, hogy miket művelt. Tanítványaitól azt kérte, hogy egy bárka álljon készen számára a tömeg miatt, hogy ne szorongassák őt. Mivel azonban sokakat meggyógyított, mindazok, akik valami betegségben szenvedtek, ott tolongtak körülötte, hogy megérinthessék. A tisztátalan lelkek pedig, amikor meglátták, leborultak előtte és így kiáltoztak: „Te vagy az Isten Fia.” Ő azonban keményen rájuk parancsolt, hogy ne fedjék fel kilétét.

Bevezető ima: Uram, az ima ideje számomra a legfontosabb: a pillanat, ami után vágyódom, a táplálék, mely életben tart, a vigasz, mely erősít. Tudom, hogy Te működsz bennem, akkor is, ha nem érezlek, hisz sokszor nem vagyok abban a helyzetben, hogy észrevegyem jelenlétedet. Egész igyekezetemmel és teljes szívemmel imádkozom, nemcsak értelmemmel.

Kérés: Uram, segíts az ima idején megérinteni téged, ahogy a tömeg tette a tenger partján. Segíts megérintenem téged az Eucharisztiában, hogy jelenléted átformáljon!

Elmélkedés: 
1. Jézus félt? A tegnapi evangéliumban Jézus elhallgattatta a farizeusokat. Azok annyira haragra gyúltak Jézus ellen, hogy a Heródes-pártiakkal eltervezték, hogy elveszejtik Őt. Jézus most visszavonult a zsinagógából a tengerpartra és a távoli földekre. Krisztus félt? Elrohant ellenségei elől? Aligha. Az Úr egyszerűen tudta, hogy még nem jött el az Ő órája. Ha eljön, tudatosan vállalni fogja, és elszántan Jeruzsálembe fog vonulni, hogy ott szenvedjen és haljon meg. Akik tényleg félnek, azok a tisztátalan lelkek. Felismerték, hogy Isten ki fogja nyilvánítani hatalmát Krisztus által, és rettegtek tőle. Isten Fia azért jött, hogy amit a Sátán ámításai által elvesztettünk, azt visszanyerje. Megadja nekem Krisztus életemet elkísérő hatalma a bátorságot, amire szükségem van ahhoz, hogy minden helyzetben az Ő tanújaként lépjek fel?

2. Megérinteni az Urat. Ebben a mozgalmas evangéliumi jelenetben szükséget szenvedő emberek tolongtak Jézus körül. Zsidók és pogányok jöttek messzi tájakról, délről, Idúmeából, északról, Tíruszból és Szidonból, hogy egy pillanatra elcsípjék a Mestert, hogy néhány olyan szót halljanak tőle, amit előtte senkitől sem hallottak – hogy megérintsék Őt, és meggyógyuljanak betegségeikből. Ó, bárcsak mi is Krisztus idejében éltünk volna, hogy megérinthettük volna, és meggyógyíthatott volna szomorúságunkból, önzésünkből, szívfájdalmainkból, magányunkból és hazugságainkból, sőt fizikai betegségeinkből is! Jobban szerette Krisztus azokat az embereket, akik körülötte tolongtak a parton, mint minket? Nem. Lehetővé teszi, hogy könnyebben érinthessük meg, mint ők akkoriban – minden alkalommal, amikor az Eucharisztiában befogadjuk Őt. Miért nem gyógyulunk meg mégsem? A tanítványok így kérlelték egyszer az Urat: „Növeld bennünk a hitet!” Azt válaszolta nekik: „Ha akkora hitetek lesz is, mint egy mustármag…”

3. Krisztus személye ellenállhatatlan vonzerőt sugároz. Hogyan növelhetjük hitünket Krisztusban? Hogyan tapasztalhatjuk meg mi is személyének ellenállhatatlan vonzerejét, mint a tömeg Márk evangéliumában? Semmi sem tölti be életünket jobban, mint Krisztus személyének és századokon át megnyilvánuló ellenállhatatlan vonzerejének tanulmányozása. Egészen közel akarunk hozzá kerülni, és mélyen a lelkünkben tanulmányozni akarjuk emberi és isteni alakjának szépségét. Az Eucharisztiával együtt közelebb kerülhetünk Krisztushoz az imában és megérinthetjük Őt. Az ima az a szent pillanat, melyben kifejezhetjük szeretetünket; az ima életünk létcélja, apostoli munkánk ideálja, egész létezésünk táplálója.

Beszélgetés Krisztussal: Köszönöm, Uram, hogy ebben a szemlélődésben egy futó pillantást engedtél rád vetni. Segíts személyed vonzerejére egész életemmel válaszolni és add, hogy soha ne tagadjalak meg téged!

Elhatározás: Meg fogom látogatni Krisztust az Eucharisztiában, vagy lelki áldozást fogok végezni, hogy megköszönjem neki szeretetét, és tanulmányozzam isteni és emberi alakjának szépségét. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."