Regnum Christi Lelkünk kedves vendégeÉvközi 34. hét – szerda, Alexandriai Szent Katalin

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
25

Evangélium: 
Lk 21, 12-19
Mindezek előtt pedig kezet emelnek rátok és üldözni fognak titeket. Átadnak benneteket a zsinagógáknak és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók elé hurcolnak titeket az én nevemért. Alkalom lesz ez számotokra, hogy tanúságot tegyetek. Véssétek hát szívetekbe: ne gondolkodjatok előre, mi módon védekezzetek. Mert olyan szájat és bölcsességet adok majd nektek, amelynek egyetlen ellenfeletek sem tud ellenállni vagy ellentmondani. Kiszolgáltatnak titeket szüleitek és testvéreitek, rokonaitok és barátaitok, és közületek egyeseket halálra adnak. Gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért, de egy hajszál sem vész el a fejetekről. Állhatatossággal fogjátok megőrizni lelketeket.

Bevezető ima: Uram Jézus, a Szentlélek által vezetsz és tanítasz engem. Minden pillanatban megmutatod irántam való szereteted mélységét. Engedd, hogy állandó imádságommal én is megmutassam szeretetem!

Kérés: Uram, segíts, hogy bízzak a Szentlélek sugallataiban! Add meg a kegyelmet, hogy bizalommal telve és egyszerűen azok szerint cselekedjek!

Elmélkedés: 
1. Teljes bizalom. Jézus nem finomkodik szavaival. Egyenes és egyszerű, amikor megmondja az apostoloknak, hogy üldözni és gyűlölni fogják őket, sőt meg is ölhetik őket azért, mert Krisztus apostolai. De azt is tudtukra adja, hogy mindezen negatív tapasztalatok ellenére, nem kell előre készülniük erre. Egyszerűen bízniuk kell és várni a Szentlélek sugallataira, ami majd megmondta nekik, hogy mit kell mondaniuk és cselekedniük. „A bizalom nem egy elvont szellemi erény, hanem az önbizalom egy radikális cselekedete, ami azon a meggyőződésen alapul, hogy Isten kezében vagyunk, még akkor is, amikor emberileg szükségét éreznénk, hogy magunk kezébe vegyük az irányítást.” (Erasmo Leiva-Merikakis: A tanítvány élete).

2. Azonnali együttműködés. Isten elküldte a Szentlelket közénk, hogy tápláljon és megvilágosítson minket. Ő lelkünk kedves vendége. Igaz barátot és vezetőt találhatunk személyében. Figyelmesnek kell lennünk gyengéd sugallataira. Ezek a sugallatok mindennapi életünk cselekedeteink részévé válhatnak, épp úgy, mint egy barátunk tanácsa vagy egy könyv, amit olvasunk, illetve érkezhet olyan gyorsan, mint egy villámlás, elhozva a tisztánlátás váratlan pillanatát. Érdemes körültekintéssel kezelni ezeket a nem mindennapi sugallatokat és megbeszélni a lelki vezetőnkkel vagy egy olyan baráttal, aki tapasztalt a lelki életben, de meg kell róla győződnünk, hogy valóban a Szentlélektől kaptuk-e az inspirációt. Krisztus arra kér, hogy bízzunk és cselekedjünk. Ezek a sugallatok nem igényelnek emberi előkészületet, de szükség van hozzá a természetfelettire való odafigyelésre és az együttműködésre.

3. Én gyenge vagyok és Ő erős. Szent Pál azt mondta: „Kedvem telik a Krisztusért való gyöngeségben, gyalázatban, nélkülözésben, üldöztetésben és szorongattatásban, mert amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős.” (2Kor 12,10) Jézus megígéri, hogy velünk van a küzdelmeinkben. Megígéri, hogyha kitartunk az Ő nevében, akkor nagy lesz a jutalmunk. Jézus kegyelme elég, hogy tápláljon minket minden pillanatban, de Ő növelni akarja hitünket. Jézus érett követőivé kell válnunk, hogy kegyelmeinek erejében bízva induljunk Országának terjesztésére „Elég neked az én kegyelmem. Mert az erő a gyöngeségben nyilvánul meg a maga teljességében.” (2Kor 12, 9).

Beszélgetés Krisztussal: Uram, a Te gondviselésedre bízom magam. Amikor gyenge vagyok, Te erősítesz meg engem. Segíts elcsendesítenem magam, hogy meghalljam a Szentlélek gyengéd suttogását és sugallataid szerint cselekedjek!

Elhatározás: Hallgatni fogok a Szentlélek sürgető szavaira és a járványhelyzetnek megfelelő módon segítek a plébániámnak egy fontos program előkészítésében.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."