Regnum Christi Krisztus elkötelezett apostolaSzent Pál apostol megtérése

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
25

Evangélium: 
Mk 16, 15-18
Azután ezt mondta nekik: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül; aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azokat, akik hisznek, ezek a jelek fogják kísérni: a nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek fel, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik; a betegekre teszik kezüket, és azok meggyógyulnak.”

Bevezető ima: Uram, tudod, milyen nagy szükségem van kegyelmedre ahhoz, hogy növekedjek a hitben. Tudod, hogy mennyire szükséges a Te jelenlétedben maradnom, hogy erősebben bízzak benned. Tudod, milyen nagy szükségem van szereteted megtapasztalására, hogy még bensőségesebben szeresselek.

Kérés: Segíts, Uram, Szent Pált követni és Országod elkötelezett apostolává válni!

Elmélkedés: 
1. Nagyszerű megbízatás Krisztustól. Krisztus feltámadt a holtak közül, és hamarosan felmegy a mennybe. A feltámadott Úr egy utolsó, nagyszerű megbízatást adott apostolainak: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek!” Ez a vers foglalja magába az „általános missziós parancsot”. Krisztus missziós parancsa az apostolokról követőikre, a Péter utódjával, a pápával közösségben lévő püspökökre hagyományozódik. Azonban ez a megbízatás ennél sokkal szélesebb körű. Így tanít a II. Vatikáni Zsinat: „Az Egyház arra született, hogy Krisztus országát szerte a földön elterjessze az Atyaisten dicsőségére, minden embert részesítsen a megváltásban és az üdvösségben… A titokzatos test minden, erre a célra irányuló tevékenysége apostolkodás, melyet minden tagja által különböző módokon gyakorol az Egyház, a keresztény hivatás ugyanis természete szerint apostoli hivatás is.” (Apostolicam Actuositatem, 2)

2. Szent Pál megtérése: a feltámadt Krisztus hatalma. Ki testesítené meg nemesebben és hősiesebben minden keresztény apostoli küldetését, mint Szent Pál, akinek megtérését a mai napon ünnepeljük? Hol szerezte meg Szent Pál a szükséges erőt ahhoz, hogy a hajótöréseket, az árulást, a megkövezéseket és a börtönt átvészelje, és Krisztus üzenetét elvigye minden népnek? Bár szenvedélyes farizeus és keresztényüldöző volt, Krisztus titokzatos és átformáló kegyelme által, mellyel a damaszkuszi úton találkozott, arra a szilárd meggyőződésre jutott, hogy a názáreti Jézus feltámadt a halálból, él, és egyesíti önmagát az Egyház tagjaival. Ez egy olyan igazság, melyet a Krisztussal való természetfeletti találkozásban tapasztalt meg, mely összetörte régi vallásos bizonyosságait, gondolkodásmódját, kulturális környezetét, fanatikus reakcióit és szűk látókörét, és személyiségének teljes átformálódását okozta. Egy új ember született, a krisztusi élet elkötelezett apostola, a misszió óriása, aki kész volt arra, hogy inkább meghaljon Uráért, minthogy akár a legkisebb dologban is elárulja Őt.

3. Én elköteleződtem már? Most már sok dicséretet hallottunk Pálról. Mi a helyzet velünk? Milyen mélyen vagyunk meggyőződve arról, hogy Krisztus tanúivá kell lennünk? Pál csak egy példa arra, hogy milyennek kell lennie minden kereszténynek – valaki, aki a feltámadott Krisztusba vetett hitének erejében, a Szentlélek által, hagyja magát átformálni, és Krisztus ügyében elköteleződött apostollá válik. Milyen kevés igazán elkötelezett apostolra lenne szükségünk ahhoz, hogy Krisztus nevét megismertessük minden néppel! Ne áltassuk magunkat: a kereszténység válsága ellenére nem keresztényből van hiány, hanem az elkötelezett keresztényből. Elköteleződünk végre?

Beszélgetés Krisztussal: Képes vagyok végre valóban elköteleződni, Uram? Köszönöm türelmedet. Köszönöm, hogy csendben vársz, anélkül, hogy szemrehányást tennél, míg sivatagom virágzásnak indul. Segíts másokkal türelmesnek lennem, hogy segítsek nekik, és bátorítsam őket, hogy együtt lelkes apostolaiddá váljunk.

Elhatározás: Ma megpróbálom Krisztus ügyét közvetíteni szavaim, imáim és áldozataim által.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."