Regnum Christi Ki vagy Te?Nagyböjt ötödik hete – kedd

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Márc
31

Salacz Nadine, a Regnum Christi mozgalom tagja

Jn 8,21-30
Majd ismét szólt hozzájuk: „Elmegyek, és keresni fogtok, de meghaltok bűnötökben. Ahová én megyek, oda ti nem jöhettek.” A zsidók erre azt mondták: „Csak nem öli meg magát, s azért mondja: „Ahová én megyek, oda ti nem jöhettek”?” Ő azt felelte nekik: „Ti innen alulról vagytok, én meg felülről vagyok. Ti ebből a világból vagytok, én azonban nem vagyok ebből a világból. Azért mondtam nektek, hogy meghaltok bűneitekben. Mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok bűneitekben.” Erre azt kérdezték: „Ki vagy te?” Jézus azt felelte: „Ugyanaz, amit mondok nektek. Sokat kellene még rólatok mondanom és ítélkeznem, de aki küldött engem, igaz, és én azt mondom el a világnak, amit tőle hallottam.” Azok nem értették meg, hogy az Atyáról beszélt nekik. Ezért Jézus így szólt: „Amikor fölemelitek az Emberfiát, akkor megtudjátok majd, hogy én vagyok, és semmit sem teszek magamtól, hanem úgy mondom ezeket, amint az Atya tanított engem. És aki küldött engem, velem van, nem hagyott magamra, mert mindenkor azt teszem, ami kedves előtte.” Mikor ezeket mondta, sokan hittek benne.

Bevezető ima: Áldalak és dicsőítelek, Atyám, hogy vagy, hogy elküldted nekünk Jézust, akin keresztül Téged ismerhettünk meg. Köszönöm neked az életemet, hogy Egyházadhoz tartozhatok, ezt a napot, mindent, amit a Te szereteted tartogat ma számomra. Nagyon szeretném a Te akaratodat követni az életemben, mint Jézus. Mutasd meg nekem akaratodat a mai napra.

Kérés: Add, hogy tudjam minél inkább a Te szemeddel látni életem eseményeit! Ha nem sikerül, mert a Te gondolataid nem a mi gondolataink, akkor ne engedd, hogy meginogjak abbéli hitemben, hogy életem minden eseményében mellettem vagy, a javamat akarod, és a megpróbáltatás, a kísértés, a nehéz helyzetek is mind a Te tudtoddal és beleegyezéseddel történnek velem. Add, hogy bízzak Benned, Uram!

1. „ha nem hiszitek, hogy én vagyok”. Az „én vagyok” a zsidóknál az Isten neve. Jézus azt mondja az őt faggató zsidóknak, hogy Ő Isten. Isten útjai nem a mi útjaink, Isten gondolatai nem a mi gondolataink, Istent nem lehet kiismerni, kiszámítani, Isten nem egy automata, aki teljesíti kéréseinket, ha mi is megteszünk neki ezt-azt. Isten az Isten, mi pedig emberek vagyunk, teremtmények. Belegondoltunk már abba, hogy ez mit jelent? Mi nem közelíthetünk Hozzá, mert láthatatlan és megfoghatatlan. Nem vagyunk vele egyenrangúak és partnerek sem. Mindenben Tőle függünk, Ő bármit megtehet bármikor. Mindenható és mindentudó. Ez elég ijesztő. De Jézustól azt tudjuk, hogy Isten a szeretet. Hogy Jézus tanítását elfogadjuk vagy elvetjük, az a hiten múlik. Minden csodában és tanításban van annyi világosság, hogy aki akar, higgyen benne, de annyi homály is, hogy aki kételkedni akar, az kételkedhessen. Te hiszel vagy kételkedsz?

2. „Erre azt kérdezték: „Ki vagy te?””. Jézus azt magyarázza, hogy Ő az Isten küldötte, Ő mutatja meg tetteivel az Atyát, és hogy az Atya az igazság, minden, amit mond igaz. Benne nyilvánul meg az Isten akarata, ami nem más, mint a mi megmentésünk a bűneink okozta örök haláltól. De az emberek nem értik meg, amit mond. Nem értjük, amit Isten mond nekünk. Azért nem értjük, mert nem fogadjuk el, nem hiszünk benne a lelkünk mélyéig, hogy az Isten szól hozzánk. Vizsgáljuk, értelmezzük, kérdezgetjük, találgatjuk, hogy hihető-e. A mi szemünkkel. Miközben Isten azt várja tőlünk, hogy hagyatkozzunk Rá, tegyük meg Felé az első lépést, aztán Ő a karjaiba vesz minket és tanít, szeret, engedi, hogy egyre jobban megismerjük. Te hiszed, hogy Jézus, halála és feltámadása által megváltotta a világot? Hiszel az örök életben? Mit jelent neked ez a hit?

 3. „És aki küldött engem, velem van, nem hagyott magamra, mert mindenkor azt teszem, ami kedves előtte.”Jézus életének két fő mozgatórugóját láthatjuk ebben a mondatban: az Atyával való tökéletes szeretetegységét és azt, - ami ebből fakad - hogy mindig a kedvére akar lenni. Bármit tesz, cselekedetei ebből a motivációból fakadnak. Ennek analógiájára, a mi életünkben sem az a lényeg, hogy milyen látványos tetteket viszünk végbe, hogy ismernek-e, elismernek-e bennünket, hogyan érezzük magunkat, hogy szenvedünk és lúzernek tartanak-e, hanem hogy tetteinken átsüt-e az, hogy ez az Isten akaratával van összhangban, és hogy mindent azért teszünk, mert Istennek akarunk vele örömet szerezni. A mai evangéliumi rész utolsó mondata ez: amikor ezt mondta, sokan hittek benne. Igen, Jézus szavainak vonzereje van. Ha Isten akaratát tesszük, az hiteles, az megszólít, az elgondolkodtat. Vajon ma hogyan tudok Neki örömet szerezni?

Beszélgetés Krisztussal: Drága Jézus! Nem könnyű felismerni a Te akaratodat konkrét élethelyzeteinkben. Tudnunk kell, hogy rejtőzködő Isten vagy. Amikor emberként éltél köztünk, akkor sem értettek Téged jobban az emberek, nem ezen múlik. Kérlek, növeld hitemet, nyisd fel szememet, gyógyítsd vakságomat. Adj sok alázatot, hogy elfogadjam, hogy ahhoz, hogy akaratod szerint cselekedjek, nem kell mindent értenem, elég, ha nagyon szeretlek, az majd megmutatja a helyes utat!

Elhatározás: A mai napon egy apró örömet okozó meglepetést teszek valakinek a környezetemben. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Promoted products

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."