Regnum Christi Jót vagy rosszat tenni?Évközi második hét – szerda

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
20

Evangélium
Mk 3, 1-6
Egy szombati napon Jézus betért a kafarnaumi zsinagógába. Volt ott egy fél kezére béna ember. A farizeusok lesték őt, vajon meggyógyítja-e szombatnapon, hogy vádolhassák. Akkor ő ezt mondta a béna kezű embernek: „Állj középre.” Aztán megkérdezte tőlük: „Szabad-e szombaton jót tenni, vagy rosszat, életet megmenteni vagy veszni hagyni?” Azok csak hallgattak. Ő erre haragosan végignézett rajtuk, elszomorodott szívük keménységén, és így szólt az emberhez: „Nyújtsd ki a kezedet!” Az kinyújtotta, és meggyógyult a keze. A farizeusok, mihelyt kimentek, azonnal tanácsot tartottak ellene a Heródes-pártiakkal, hogy hogyan veszítsék el őt.

Bevezető ima: Uram, hiszek benned. Köszönöm neked a hit ajándékát, amely értékesebb, mint maga az élet. Remélek benned. Add, hogy soha többé ne törjék át a kétségbeesés sötét vizei a remény gátját. Szeretlek. Meg akarom magam tisztítani előtted, hogy irántad való szeretetem egyre izzóbb és bátrabb legyen.

Kérés: Uram, segíts szilárdan bízni benned, amikor életemben elutasítást tapasztalok! Segíts tanúskodnom ott is, ahol az emberek ellenségesen gondolkodnak rólad!

Elmélkedés: 
1. Lesték. Krisztus már nyilvános működése kezdetén megtapasztalja a farizeusok keserű szembenállását. A búzamezőn elhallgattatta őket, és most a zsinagógában ismét bátran közeledik feléjük. Ott a farizeusok a díszhelyeket foglalják el, és minden lépését figyelemmel kísérik abban a várakozásban, hogy az előírások ellenére szombaton gyógyítani fog, és ezért bevádolhatják. Egyvalamit helyesen csináltak a farizeusok. Jól tették, hogy Krisztust pontosan megfigyelték. Bárcsak jó lélekkel is tették volna: tanultak volna tőle, és dicsőítették volna Istent a csodáért, amit rajta keresztül vitt véghez. Mi milyen pontosan figyeljük meg Jézust életünkben? Készek vagyunk arra, hogy felismerjük működését a mindennapok körülményei között? Milyen gyakran dicsérjük Istent azokért a nagyszerű dolgokért, amit Krisztus bennünk tesz, vagy tenni fog?

2. Jót vagy rosszat tenni? Krisztus a farizeusok felé közeledik. Rendíthetetlen bátorsággal hívja középre a béna kezű embert, így senki sem értelmezheti félre, hogy mit szándékozik tenni. Aztán két fontos kérdéssel készteti gondolkodásra ellenségeit. Először is: „Szabad-e szombaton jót tenni, vagy rosszat?” „El kell ismerniük, hogy jót tenni, szabad és az, amit Jézus tervez, jó. Továbbá el kell ismerniük, hogy rosszat tenni tilos, és nyomorban hagyni egy embert, akin lehetne segíteni, bizonyosan rossz.” (William Barclay: Márk éneke, 68-69.o.) Aztán Krisztus felteszi a második kérdést: „Enged-e a törvény életet megmenteni vagy veszni hagyni?” „Itt teljesen világossá teszi. Ő azon van, hogy ennek a nyomorult embernek megmentse az életét; ők pedig terveket kovácsolnak, hogy hogyan veszejthetnék el Krisztust. Biztos, hogy mindegyikük arra a következtetésre jutott, hogy jobb azon gondolkodni, hogyan lehet segíteni egy embernek ahelyett, hogy azon gondolkodnának, hogyan lehet Őt megölni. Nem csoda, hogy nem tudtak megszólalni!” (uo.)

3. Ő erre haragosan végignézett rajtuk, elszomorodott szívük keménységén. Ritkán látjuk az evangéliumban Krisztust dühösnek. Itt a farizeusok képmutatása és szívük keménysége miatt lett haragos. Magukat zárják el az örömhír elől. Mi történik akkor, ha valaki határozottan elzárja szívét Krisztus elől? A farizeusok, a törvény és a zsidó szokások őrei esküdt ellenségei voltak a Heródes-pártiaknak, akik együttműködtek Heródessel és a rómaiakkal. De ez az evangélium tudósít minket arról az ijesztő tényről, hogy e két erő szövetkezett, hogy megtervezzék Krisztus megölését. Nem a jóban rejlő erő által, hanem a gonosz alattomos hatalma által egyesültek. Teszek-e néha kis engedményeket a képmutatásnak, az irigységnek vagy akár a gyűlöletnek? Ez lassan megkeményítheti szívemet Krisztussal szemben. Kész vagyok arra, hogy olyan bátor legyek, mint Krisztus, és még a leghatározottabb elutasítással szemben is kitartsak az evangélium mellett?

Beszélgetés Krisztussal: Uram, köszönöm jóságodat és bátorságodat. Milyen kicsi vagyok én, ahogy összehasonlítom magam veled a mai evangéliumban. Milyen óriási távolság választ el minket egymástól! Köszönöm, hogy arra hívsz engem – minden gyengeségemmel, minden bűnömmel, és minden korlátoltságommal együtt – hogy apostolod legyek. Segíts, hogy soha ne engedjek szívemben a gonosznak, hanem növeld bennem a szívbéli jóságot, hogy egyre inkább olyan legyek, mint Te!

Elhatározás: Ma véghez fogok vinni valakiért egy jó cselekedetet, akkor is, ha nehéz, hogy ez által tanúskodjak Krisztusról.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."