Regnum Christi Jobban meg akarlak ismerniÉvközi huszonkilencedik hét – kedd

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
20

Evangélium: 
Lk 12,35-38
Legyen a csípőtök felövezve, a lámpásotok pedig meggyújtva. Hasonlítsatok azokhoz az emberekhez, akik urukat várják, mikor visszatér a menyegzőről, hogy mihelyt jön és zörget, azonnal ajtót nyissanak neki. Boldogok azok a szolgák, akiket az úr ébren talál, amikor megérkezik. Bizony, mondom nektek: felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, aztán megy, és kiszolgálja őket. S ha a második őrváltáskor vagy a harmadik őrváltáskor jön, és így találja őket, boldogok azok a szolgák.

Bevezető ima: Uram, szüntelenül és türelmesen várok rád, mert tudom, megígérted, hogy visszatérsz. Hiszem Uram, hogy újból eljössz. Nem szűnök meg várni téged.

Kérés: Uram, segíts, hogy veled maradjak és imádkozzak, várva téged!

Elmélkedés: 
1. Hallgassatok oda! Képesek vagyunk itt a nyüzsgő világi dolgok közepette, hallgatni igazán? Mennyi felfordulás van életünkben? Megóvjuk magunkat e világ lökdösődésétől és sürgés-forgásától, hogy meghalljuk Őt, ha kopogtat? Jézus kopogtat, be kell engednünk. Valóban készen kell állnunk és figyelmesen hallgatnunk, hogy tudjuk, mit akar tőlünk. Hallgatunk rá?

2. Nyissátok ki szemeiteket! Láthatjuk Őt? Néhányan azt mondják, hogy itt van Jézus; valóban Ő az? Szemünknek meg kell szabadulnia e világ képeitől; folyton ébernek kell lennünk, mert Ő érkezik. Jézus a segítségünk és pajzsunk, de ha elrejtőzünk, nem láthatjuk Őt. Micsoda áldás ez az Úrtól, hogy lehetőségünk van látni Őt. „Istenünk az égben és a földön mindent végbevitt, amit csak akart. De az ő bálványaik csak arany és ezüst, emberi kéznek művei. Van szájuk, de nem beszélnek, van szemük, de nem látnak,”  (Zsolt 115,3-5). Nyitva van-e a szemünk, hogy megláthassa Istent?

3. Nyissátok meg szíveteket!  Szívünk, arra az állhatatos szeretetre teremtetett, amelyet Isten érez irántunk. Az Ő hűsége végtelen. Az Úr tudja, hogy utána vágyakozunk, Őt hívjuk, és keressük, azonban ezt sokszor rossz helyen tesszük. Mikor szívünk tiszta és nyitott, meghallja könyörgésünket és megszabadít minket. Mikor Isten a mi oldalunkon áll, szívünk nem remeg és nem fél többé. Nyitott a szívünk Krisztus irántunk való szeretetére?

Beszélgetés Krisztussal: Uram, itt vagyok. Itt várod rád. Nélküled semmi vagyok. Te vagy az erősségem; jobbod vezet engem. Ha elesek, Te megtartasz, ha valami fáj Te gyógyítasz meg. Ha fáradt vagyok, Te adsz erőt. Ha félek, Te bátorítasz. Segíts Uram minden cselekedetemben! Segíts, hogy figyeljek rád, és meghalljam hangod. Segíts kinyitnom a szemem, hogy láthassalak téged és a számomra kijelölt utat. Segíts, kinyitnom a szívem, hogy elfogadjam akaratod!

Elhatározás: Uram, elhatározom, hogy ma időt szánok arra, hogy hallgassalak; több alkalommal is csendben ülök, hogy halljam amint hozzám beszélsz. Segíts bezárnom a szemem a világi dolgok iránt, hogy igazából téged lássalak! Megnyitom szívem akaratod előtt. Ó Uram, mutasd meg a Te utadat! 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."