Regnum Christi Jézus imádság közbenÉvközi első hét – szerda

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
13

Evangélium: 
Mk 1,29-39
Ezután mindjárt kiment a zsinagógából, és elmentek Simon és András házába Jakabbal és Jánossal együtt. Simon anyósa lázasan feküdt. Mindjárt szóltak is neki miatta. Odament hozzá, és felsegítette a kezénél fogva. Erre rögtön elhagyta a láz, és felszolgált nekik. Amikor beesteledett és a nap lement, odavitték hozzá az összes beteget és a megszállottakat: az egész város odagyűlt az ajtóhoz. Meggyógyított sok beteget, a különféle bajokban sínylődőket, és sok ördögöt űzött ki, de nem hagyta őket szóhoz jutni, mert azok ismerték őt. Másnap korán hajnalban fölkelt, eltávozott, és egy elhagyatott helyre ment, hogy ott imádkozzék. Simon, és akik vele voltak, utána mentek. Amikor megtalálták, azt mondták neki: ,,Mindenki téged keres.'' Azt felelte: ,,Menjünk máshova, a szomszédos helységekbe, hogy ott is prédikáljak, mert azért jöttem.'' És bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógáikban, és ördögöket űzött.

Bevezető ima: Uram, hálát adok neked azért az időért, amelyet most együtt fogunk tölteni. Segíts, hogy jól ki tudjam használni. Add, hogy minden gondolatom neked tetsző legyen! Növeld a vágyat a szívemben arra, hogy eltávolodjak a rohanó, túlhajszolt világtól, és hogy egyedül lehessek veled. Kérlek, taníts meg imádkozni!

Kérés: Uram, növeld szeretetemet az imádság és a belső lelki élet iránt!

Elmélkedés: 
1. Egy ember, aki másokért él. Ebben a szentírási szakaszban Jézus aktív. Fáradhatatlanul dolgozik reggeltől estig. Soha nem gondol magára. Soha nem mondja azt, hogy túl kimerült vagy elfoglalt ahhoz, hogy segítsen valakinek vagy rászánja az idejét valakire. Mindenkinek a rendelkezésére áll, és fűti a vágy, hogy egyre többet tegyen másokért. Teljesen eltölti a szeretet, mely arra hajtja, hogy környezetének fenntartások nélkül odaajándékozza magát. Az egész város összegyűlik, hogy lássák, és Ő mindenki előtt megnyitja szívét. Tanít. Betegeket gyógyít. Ördögöket űz. Ő egy olyan ember, aki másokért él.

2. Az ima embere. Egy hosszú munkanap után Jézus csak röviden pihente ki magát, aztán korán felkelt, hogy imádkozzon. Apostoli munkája és imaélete egyensúlyban állt egymással. Jézus nem hagyta magát annyira kisajátítani, hogy ne tudott volna annyi időre magányba vonulni, amennyit szükségesnek tartott ahhoz, hogy Atyjával bensőséges beszélgetést folytathasson. Az imából merítette a szükséges erőt. Az imában szilárdította meg eltökéltségét, hogy Atyja akaratát teljesítse. Annyira elmerült az imában, hogy a többiek elkezdték keresni. Az ima számára nem egy egyszeri alkalom volt, hanem napirendjének részét képezte.

3. Mindenki Őt keresi. „Mindenki téged keres” – mondták, amikor megtalálták. Minden egyes ember vágyakozását fejezik ki ezzel. Mindannyiunknak szüksége van Istenre. Ő az emberi szív legmélyebb vágyódása. Isten is vágyódik minden egyes ember után. Jézus befejezi az imádságot, és a következő városba siet. Mi keressük Krisztust, és Ő keres minket. Hol találkozunk vele? Az imában. Az imában azzal beszélgetünk, akiről tudjuk, hogy szeret minket. Az imában bármiről beszélhetünk vele, ami nekünk és mindenekelőtt neki fontos. Ez az életfontosságú találkozás ad nekünk fényt és erőt az összes többi találkozáshoz, amelyet a nap többi részében élünk majd meg.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, segíts, hogy téged helyezzelek az első helyre életemben azzal, hogy a nap legértékesebb idejét ajándékozom neked! Segíts, hogy ne legyek kényelmes, hanem korán felkeljek, hogy veled lehessek! Szükségem van rád életemben. Add, hogy megtapasztaljam szeretetedet, és másokkal is meg tudjam osztani! Add, hogy elfogadjam megváltásod tervét, és kezemet nyújtsam azok felé, akik keresnek téged!

Elhatározás: A mai napomból áldozok időt, és megkeresem a lehetőséget az evangelizálásra.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."