Regnum Christi Gyere, és kövess engem!Évközi harmadik vasárnap

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
24

Evangélium: 
Mk 1,14-20
Miután Jánost átadták, Jézus Galileába ment, hogy hirdesse Isten evangéliumát. Azt mondta: ,,Betelt az idő, és elközelgetett az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban.'' Amikor a galileai tenger mellett elment, meglátta Simont és testvérét Andrást, amint hálót vetettek a tengerbe, mert halászok voltak. Jézus azt mondta nekik: ,,Jöjjetek utánam, és én emberek halászaivá teszlek titeket!'' Ők azonnal elhagyták hálóikat, és követték őt. Kissé továbbmenve meglátta Jakabot, Zebedeus fiát, és testvérét, Jánost, amint ők is hálóikat javították a hajóban, és azonnal hívta őket. Azok pedig elhagyva apjukat, Zebedeust a béresekkel együtt a hajóban, követték őt.

Bevezető ima: Uram, imádlak téged. Egyedül Te vagy a Szent, Te vagy az Úr, Te vagy az egyetlen Fölség, Jézus Krisztus, a Szentlélekkel együtt, az Atyaisten dicsőségében. Uram, szeretlek téged, és azt kívánom, bárcsak még belsőségesebben ismernélek, mert Te magad vagy a jóság és az irgalom.

Kérés: Uram, add, hogy hűségesen tudjalak követni életem minden napján!

Elmélkedés: 
1. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban! Nincs vesztegetni való időnk. Csak egy életünk van, és egy lehetőségünk, hogy megéljük ezt. Jézus azt próbálja mondani nekünk, hogy a legjobbat kell kihoznunk magunkból. Halottunk már Jézusról korábban. Talán már évtizedek óta járunk misére és hallgatjuk szavait. De engedtük-e, hogy eltöltse szívünket Krisztus üzenete a szeretetről és az irgalomról? Elfordultunk-e a bűnhöz való ragaszkodásunktól az életünkben, és követtük-e igazán az evangéliumot?

2. Jöjjetek utánam, és én emberek halászaivá teszlek titeket! Nem felejthetjük el, hogy a kereszténység lényege Jézus követésében áll, aki maga az Isten Fia. Ahogy édesanyja, Mária mondta a kánai menyegzőn a felszolgálóknak: "Tegyetek meg mindent, amit csak mond!" (Jn 2,5). Jézus az igazi főszereplője életünknek. Ő teszi meg a kezdő lépést felénk, magához hív, és azt kéri, kövessük Őt minél közelebbről. Meghív minket, hogy kövessük példáját az Örömhír terjesztésében az egész földön. Nem elég ismernünk Krisztust. Meg kell osztanunk hitünket másokkal, és engednünk kell, hogy az evangélium vezesse döntéseinket.

3. Azok pedig elhagyva apjukat a hajóban, követték őt. Természetesen mindannyian a kényelmet keressük, és a jól megszokott dolgainkat szeretjük tenni. Valójában a legtöbb reklám, amit látunk a pihenés és a biztonság utáni vágyunkra hat. Jézus azonban formabontóan arra hív, hogy elhagyjuk megszokott, kényelmes életünket. Hacsak nem változtatjuk meg először magunkat, a világtól sem várhatjuk el, hogy megváltozzon. Amíg nem kötelezzük el magunkat Krisztus mélyebb és belsőségesebb megismerésére, nem leszünk buzgó apostolai Országának. Csak a Krisztussal való személyes találkozás után vagyunk képesek megtapasztalni a boldogságot, amit az Ő végtelen szeretete és a megváltó küldetésében való együttműködés okoz. Ahogy Szent II. János Pál oly gyakran biztatott minket, magának Krisztusnak a szavait ismételve, "Ne féljetek!" Ne félj elhagyni kényelmes életed azért, hogy Krisztust szolgáld a szeretetben!

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, még közelebbről akarlak követni. Segíts megismernem téged olyannak, amilyen vagy, hogy aztán úgy szerethesselek, ahogy azt megérdemled. Add meg nekem kegyelmed teljességét, amely minden gyengeséget felemészt, hogy szívem felemelkedjen a leírhatatlan lelkesedéstől, mert átölelhetem keresztem, és hűségesen követhetem lépteidet.

Elhatározás: Ma teszek egy olyan jó cselekedetet, amit korábban féltem megtenni.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."