Regnum Christi Felebaráti szeretet az evangéliumbanÉvközi harmincadik vasárnap

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
25

Evangélium: 
Mt 22,34-40
Mikor a farizeusok meghallották, hogy a szaddúceusokat elnémította, összegyűltek egy csoportba, és az egyikük, egy törvénytudó, hogy próbára tegye, megkérdezte tőle: „Mester, melyik a legnagyobb parancs a törvényben?” Ő azt felelte neki: „Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből”. Ez a legnagyobb, az első parancs. A második hasonló ehhez: „Szeresd felebarátodat, mint önmagadat Ezen a két parancson alapul az egész törvény és a próféták.”

Bevezető ima: Uram, olyan hittel szeretlek, amely soha nem fog próbára tenni téged. Bízom benned, és remélem, hogy megtanulom elfogadni és követni akaratodat, akkor is, ha az én szándékaim nem egyeznek vele. Szeretlek, de engedd, hogy szeretetem napról napra növekedjék, és így téged és embertársaimat úgy tudjam szeretni, ahogy arra Te adtál nekünk példát.

Kérés: Uram, add, hogy az emberek iránti szeretetem az irántad való szeretetemet tükrözze!

Elmélkedés: 
1. Igazi türelem. Miután Jézus elnémította a szaddúceusokat azzal, hogy minden kérdésüket megválaszolta, most egy farizeus áll elő, és kérdezi Krisztust: „Mester, melyik a legnagyobb parancs a törvényben?” Jézus türelme tényleg csodálatraméltó, mert időt szakít arra, hogy ezt a kérdést is megválaszolja, pedig tudja, hogy csapdába akarják csalni az írástudók. Krisztus válaszában pontosan azt teszi, amiről prédikál. Türelmével megmutatja, hogy szereti a körülötte élő embereket, és megmutatja nekik az Atya iránti szeretetét is. Jézus a mennyei Atya iránti szeretetét abban a reményben fejezi ki, hogy szavai a tömegből valakinek megérintik a szívét, és életét ezek szerint fogja alakítani.

2. A szeretet nagyobb, mint a félelem. Krisztus ezekkel a szavakkal válaszolja meg a kérdést: „Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.” Nem ezt válaszolja: „Féljed Uradat, Istenedet.” A félelem a szolgák viselkedése, a szeretet az Isten gyermekeié. Teljes szívünkből szeretni az Istent azt jelenti, hogy szeretetünknek tökéletesnek kell lennie. Minden más szeretetnek ezen az Isten iránti szereteten kell alapulnia. Késznek kell lennünk, hogy egész szívünkkel, teljes lelkünkkel és elménkkel Isten szolgálatába álljunk.

3. A szeretetetekről ismerjék fel, hogy keresztények vagytok. Jézus Krisztus azt akarja, hogy az Őt követőknek a felebaráti szeretet legyen az ismertető jegye. Ez a szeretet a jele és bizonyítéka annak a fogadalomnak, hogy igazi keresztények, és nem csalók és szélhámosok vagyunk. Krisztus mutatta meg elsőként, hogy milyen mélynek kell lennie ennek a szeretetnek. A legmélyebb vágyunkban kell gyökereznie ennek a szeretetnek, hogy mindenkit, akivel csak találkozunk, közelebb vigyünk az igazi boldogsághoz és a mennyek országához. Ennek a szeretetnek az Isten iránti szeretetünkben kell gyökereznie. „Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért” (Jn 15,13).

Beszélgetés Krisztussal: Uram Jézus, jobban akarlak szeretni. Akkor is, ha sokszor önző vagyok, és csak a saját szükségleteimre gondolok, az Egyház helyett, és azon emberek helyett, akik körülöttem élnek. Arra szeretném irányítani szeretetemet, ami valóban számít. Tudom, hogy az a szeretet, ami nem benned gyökerezik, csak felületes szeretet. Ezért most arra kérlek, töltsd el szívemet a Te szereteteddel, hogy ezt ajándékozhassam tovább a többi embernek.

Elhatározás: Ma meg akarom tisztítani szeretetemet. Ez abban fog megnyilvánulni, hogy két szeretet cselekedetet teszek anélkül, hogy bármi viszonzást várnék. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."