Regnum Christi Felbecsülhetetlen szeretetClaret Szent Antal Mária püspök

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
24

Evangélium: 
Lk 13,1-9
Éppen abban az időben voltak ott néhányan, akik hírt hoztak neki azokról a galileaiakról, akiknek a vérét Pilátus az áldozatukéval vegyítette. Ő ezt felelte nekik: „Azt hiszitek, hogy ezek a galileaiak bűnösebbek voltak a többi galileainál, mivel mindezt elszenvedték? Mondom nektek: Nem! De ha nem tartotok bűnbánatot, mindnyájan ugyanígy elvesztek. Vagy az a tizennyolc, akire Síloében rádőlt a torony, és megölte őket? Azt hiszitek, hogy vétkesebbek voltak minden más embernél, aki Jeruzsálemben lakik? Mondom nektek: Nem! De ha nem tartotok bűnbánatot, mindnyájan ugyanígy elvesztek.” Aztán ezt a példabeszédet mondta: „Egy embernek egy fügefa volt a szőlőjében. Kiment, gyümölcsöt keresett rajta, de nem talált. Ezért így szólt az intézőjéhez: „Íme, három esztendeje, hogy ide járok, gyümölcsöt keresek ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki, miért foglalja hiába a földet?” De az így felelt neki: „Uram! Hagyd meg még ebben az évben, amíg körülásom és megtrágyázom, hátha gyümölcsöt hoz jövőre; ha pedig nem, akkor vágd ki.””

Bevezető ima: Köszönöm. neked Uram, hogy eljöttél és így életünk van. Tudom, hogy Fiadat a megújítás és a megbocsájtás felbecsülhetetlen értékű áldásaként küldted el. Vezesd szívem és elmém, hogy tudjam, nem az számít igazán, mit teszek, hanem, hogy érted teszem, és hogy örökké melletted akarok lenni.

Kérés: Segíts nekem Uram, hogy, megbocsátó szívedet keressem, és tudjak újra kezdeni! Segíts, elmélkednem szavaidon, add, hogy emlékezzek jóságodra és alázatodra! Segíts, hogy Szentlelked által megváltozzak, és megújuljon az életem!

Elmélkedés: 
1. Megváltozni a Szentlélek által. Mindannyiunkat elcsúfított az eredendő bűn, de Krisztus éppen azért jött közénk, hogy ez a bűn többé ne láncolhasson le minket. Megújulhatunk, meggyógyulhatunk és teljesen újrakezdhetjük életünket, amikor beülünk a gyóntatószékbe. Elhagyjuk összetört önmagunkat egy megújult lélekért. Egyre inkább Krisztushoz hasonlítunk. Még a legbűnösebb is megbánhatja bűneit. Emlékezzünk, hogy Péter is megtagadta Krisztust – a legrosszabbat tette valamennyi bűn közül – de volt bátorsága megváltozni és megújulni Krisztus megbocsájtása által. Készek vagytok megváltozni és megújulni?

2. A megújulás öröme. A tavasz új életet hoz; a világ megújulásának érzetét hozza magával. Nekünk embereknek a nap minden percében meg kell újulnunk, mert tudjuk, hogy Krisztus azért jött, hogy megújítson minket. Örvendjünk ennek, fogadjuk el és éljünk vele. Krisztus irántunk való együttérzése és szeretete váltott meg minket és újította meg a szívünket. Tudtunkra adta, hogy megmaradhatunk az Ő Lelkében, és hogy ígérete beteljesedik – garanciát adott egy mennyei örökségről.

3. Részesülni a békéből. Isten az örömét sosem csak néhány kiválasztottal szerette volna megosztani, azt akarta, hogy mindannyian osztozzunk örömében. Gondolkodtál már azon, hogy „Mi lett volna, ha Jézus végig egy városban marad?” Mi lett volna, ha egy lehetetlen körülmény miatt csak néhány kiválasztottat akart volna megváltani? Akkor sosem ismertem és tapasztaltam volna meg szeretetét. Azonban az igazság az, hogy ismerjük az Úr örömét és békéjét. Megváltoztatott minket Lelke, és megújított szeretete. Osztoznunk kell örömében és békéjében, és hirdetnünk kell az Örömhírt. János evangéliuma ezt mondja: „Akit ugyanis az Isten küldött, az az Isten szavait közvetíti, mert hisz (Isten) nem méri szűken a Lelket, amikor adja.” (Jn 3, 34)

Beszélgetés Krisztussal: Krisztus, tudom, hogy arra hívtál, hogy megváltozzak és átalakuljak Szentlelked által, és látom magamban a megújult lélek örömét. Segíts hozzád hasonlóbbá válnom. Tudom, hogy Isten gondoskodott számunkra a bűnbánat és kiengesztelődés boldogságáról – ez áll szeretetének középpontjában. A szeretetnek ez a felbecsülhetetlen tette minden, amire szükségem van. Segíts, hogy megosszam ezt a szeretetet másokkal!

Elhatározás: A Szentlélek segítségével engedni fogom, hogy Krisztus szeretete átformálja szívemet. Ma elvégzek egy jó szentgyónást. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."