Regnum Christi Elmélkedés Veled van az ÚrSzűz Mária, Magyarok Nagyasszonya - főünnep

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
08

Veled van az Úr

Evangélium:
Lk 1, 26-28
Abban az időben: Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá és így szólt: „Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van! Áldottabb vagy te minden asszonynál!”

Bevezető ima: Hálát adok Neked, Urunk, hogy Máriát nekünk adtad égi édesanyánknak. A mai napon különösen is szeretném kezébe helyezni sorsomat, családom, plébániám, és magyar hazám sorsát.

Kérés: Uram, add, hogy követni tudjam Mária példáját!

Elmélkedés:
1. Belépett hozzá. Gábor angyal feladattal érkezett. Isten különleges kegyelme, amikor angyalát küldi el, de sokszor egyszerűen, szinte észrevétlenül érkezik az életünkbe. Mária szíve élete minden pillanatában készen állt Isten és az Ő küldötte befogadására, mert nem hagyta, hogy e földi világnak a gondjai lefoglaljanak benne minden helyet. Ő Istent minden más dolog elé helyezte az életében. Isten hozzám is be akar lépni. Vajon talál-e az én szívemben is helyet magának, hogy tudassa velem az életemre vonatkozó terveit?

2. Megszólította. Magyar népünket is hívja az Úr ezen az ünnepen. Megszólít és hív, hogy a szeretet és az egymás iránti irgalom útján járjunk. Arra hív, hogy Mária alázatával és engedelmességével, de mindenekelőtt az ő határozottságával mi is igent mondjunk az Úr akaratára. Nekünk is feladatunk van itt Európában a XXI. század elején: a keresztény értékeket felmutatni, szolgálni és szeretetben élni. Védeni és ápolni az életet, annak első pillanatától a természetes végéig. A családok egységét megőrizni, mert a családok egészsége a társadalom egészségének fokmérője. Hitelesen megélni a hitet és a szeretetet a világban. Mária oltalmazó szeretete soha nem hagyott el bennünket. Hogyan válaszolok erre a szeretetre? Próbálok-e a kedvében járni? Hogyan hálálom meg Mária hűséges anyai szeretetét?

3. Veled van az Úr. El tudom hinni, hogy most és itt is velem van az Úr? Rengeteg módon nyilvánítja ki az Ő jelenlétét az életemben: a szentmisében, az Oltáriszentségben, a szentségekben, a Szentírás üzenete által, minden elmondott imában, azokban az emberekben, akik szeretettel vesznek körül, vagy csak egy mosollyal fordulnak felém az utcán… Velem van a szép napsütésben, a természet csodálatos őszi színeiben. De velem akar lenni a magány és nehézség pillanatiban is. Ő vezet és erőt ad, s formál, hogy jobban tudjak szeretni. Uram, jöjj, és maradj velem!

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom! Ezen az ünnepen Esterházy Pál szavaival szeretnénk kérni Édesanyád közbenjárását: Emlékezzél meg Istennek dicsőséges Anyja, magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz Mária! Emlékezzél meg örökségedről, melyet hű szolgád, első királyunk és apostolunk, Szent István neked fölajánlott és végrendeletében neked hagyott. Tekints kegyes arccal országodra, és dicső érdemeid által légy szószólónk és közbenjárónk szent Fiadnál, Jézus Krisztusnál. Ámen. (Esterházy Pál imája, Sík: DB 858)

Elhatározás: Ma elmondok Magyarországért egy tized rózsafüzért. 

Ferenc pápa imaszándéka  2021. október hónapra: 

Misszionárius tanítványokért

Imádkozzunk, hogy minden megkeresztelt ember részesévé váljon az evangelizációnak, készen álljon a misszióra azáltal, hogy tanúságtevő módon éli az Evangéliumot.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."