Regnum Christi Elmélkedés Új mentalitásÉvközi idő huszonhatodik vasárnap

Napi Ima1 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
01

Új mentalitás
 

Evangélium:
Mt 21,28-32
„Mi a véleményetek erről? Egy embernek volt két fia. Odament az elsőhöz és szólt neki: Fiam, menj ki a szőlőbe dolgozni. Nem megyek - felelte -, de később meggondolta és kiment. Odament a másikhoz, és annak is szólt. Megyek - felelte -, de mégsem ment ki. Melyik tett eleget a kettő közül apja kívánságának?” „Az első” - válaszolták. Erre Jézus így szólt hozzájuk: „Bizony mondom nektek, hogy a vámosok és a cédák megelőznek benneteket az Isten országában. Eljött ugyanis hozzátok János, hogy az igazság útjára vezessen benneteket, de nem hittetek neki. A vámosok és a cédák hittek neki. De ti ennek láttára sem tartottatok bűnbánatot és nem hittetek.”

Bevezető ima: Uram, benned találok rá az örömre és boldogságra. Milyen gyakran megbántottalak azzal, hogy múlandó sikerre és élettelen trófeákra törtem! Hiszek benned, mert Te magad vagy az Igazság. Remélek benned, mert hűséges vagy ígéreteidhez. Szeretlek téged, mert Te előbb szerettél engem. Bűnös vagyok, mégis oly sok kegyelemmel elhalmoztál. Alázatosan köszönök neked mindent.

Kérés: Uram, segíts engem, hogy követésedben tekintet nélkül legyek az időre és a körülményekre!

Elmélkedés:
1. Egy felsőbb tekintély. Jézus Jeruzsálemben eszmecserét folytatott a farizeusokkal. Ők csapdába akarták csalni a mi Urunkat, mikor feltették neki a kérdést, hogy honnan származik a hatalma. A mi Urunk azonban visszájára fordította ravaszkodásukat. Egy kérdést tett fel nekik, ami rávezette őket, hogy saját magukat kellene vádolniuk, mert hűségük Istenhez hiányos. Jézus a hitre vár, a hitet keresi bennünk. A hit az a magatartás, ami egy, a saját hatalmánál felsőbb hatalmat keres az életben. Amikor Isten meghív minket arra, hogy akarata szerint éljünk, hittel el kell ezt fogadnunk és meg kell élnünk. Még akkor is, ha kényelmetlennek érezzük, nem szabad más utakat keresnünk, amik nem egyeznek az Ő akaratával. Ezért nagyon fontos, hogy az életben mindent Isten szemével akarjunk látni, és az Ő akarata szerint cselekedjünk.

2. Krisztus mentalitása. Hogyha meg akarjuk érteni ezt a szentírási részletet, sikeresen meg kell szabadulnunk a mai „modern mentalitástól”. A modern mentalitás szellemében azt tesszük, amihez kedvünk van, egészen addig, míg rá nem taposunk valaki más lábára. Jézus egy másik mentalitást ajánl nekünk. Azt kéri, hogy ne csak meghallgassuk Isten akaratát az életünkben, hanem váltsuk is valóra. A példabeszédben egyik fiú sincs teljesen egy hullámhosszon Jézus kérésével, de az egyikük legalább észhez tért és megbánta lelkének önfejűségét.

3. Nyilvánvaló vereség. Sokan körülünk, akik elolvassák ezt a részt, gratulálnának Jézusnak, hogy elhallgattatta ellenségeit és megnyerte a vitát. Konfettiket szórnánk az Úrra bölcsességének és tudásának láttán, ahogyan megoldotta ezt a helyzetet. Azonban mégsem ez történik, mert Jézus veszteségként élte meg a helyzetet. Nem törődött Ő azzal, hogy jobbnak tűnjön másoknál. Szomorú szívvel hagyta ott ezt a találkozást, mert őszintén vágyott arra, hogy a farizeusok is higgyenek benne és elfogadják megváltó üzenetét. Nekünk sem szabad arra törekednünk, hogy megszégyenítsük ellenségeinket. Ehelyett keményen kellene dolgoznunk azon, hogy meglássák ők is a fényt.

Beszélgetés Krisztussal: Jézus, Te megpróbáltál kezet nyújtani ellenségeidnek akik csapdát állítottak neked. Mutass nekem csodálatos példát az emberszeretetre! Segíts, hogy ez a lelkület legyen bennem, és meg tudjam haladni az evangéliumi két fiú szemléletét. Ha csak egy kicsi is lenne bennem a Te emberszeretetedből, én lehetnék az a fiú, aki igent mond atyja akaratára, és utána teljesíti is azt. Segíts nekem, hogy igennel feleljek, ha megkérsz, hogy valamit tegyek meg, és segíts, hogy rögtön meg is tegyem, anélkül, hogy egy pillanatra is hezitálnék. Uram, legyen meg a Te akaratod!

Elhatározás: Ezen a héten, amikor az ébresztő óra megszólal a nap kezdetén, szorgalmas és pontos leszek Isten akarata iránti szeretetből. 

Ferenc pápa imaszándéka  2023. október hónapra:

A szinódusért: Imádkozzunk az Egyházért, hogy egyre inkább a párbeszéd és meghallgatás lelkületével legyen jelen a világban, és engedje, hogy a Szentlélek elvezesse a peremvidékekre is!

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."