Regnum Christi Elmélkedés Tudatában lenni Isten ajándékánakNagyböjt első hete – szerda

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
21

Tudatában lenni Isten ajándékának
Damiáni Szent Péter püspök és egyháztanító emléknapja

Evangélium:
Lk 11,29-32
Amikor a tömeg összesereglett, így kezdett beszélni: ,,Ez a nemzedék gonosz nemzedék. Jelet kíván, de nem kap más jelet, mint Jónás próféta jelét. Mert amint Jónás jel volt a niniveiek számára, az Emberfia is az lesz ennek a nemzedéknek. Dél királynője felkel majd az ítéleten e nemzedék embereivel, és elítéli őket, mert ő eljött a föld széléről, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét, és íme, nagyobb van itt Salamonnál. A ninivei férfiak felállnak majd az ítéleten e nemzedékkel, és elítélik, mert ők Jónás szavára bűnbánatot tartottak; és íme, nagyobb van itt Jónásnál.

Bevezető ima: Uram Jézus, hiszek benned, mert Te vagy az Igazság, és napról napra mélyebben kinyilatkoztatod nekem, hogy mi életem értelme és célja. Bízom benned, mert minden nap vársz rám, kopogtatsz az ajtómon, mindig készen állva arra, hogy megbocsáss és közelebb húzz magadhoz az imádságban és a szentségekben. Szeretlek, mert egész életedet odaadtad értem a kereszten és megtanítottad, hogy mit jelent kiteljesedni a szeretetben.

Kérés: Szentlélek, segíts, hogy a hétköznapokban is odafigyeljek szereteted és jelenléted apró jeleire!

Elmélkedés:
1. Az elégedettség hiánya. Jézus már visszaadta a vakok látását, meggyógyított számos bénát, feltámasztotta a halottat, és démonokat űzött ki az emberekből. Mégis vannak olyanok, akik még mindig kételkednek. Ők még több jelet szeretnének, pedig problémájuk valójában nem a jelekben keresendő, hanem abban, hogy szívük nem akarja elfogadni az Igazságot. Ha jelen van egy ellenállás, vagy az Isten akaratához való alkalmazkodás hiánya, akkor nem jeleket kell keresnünk, hanem meg kell változtatni a szívünket és az akaratunkat, hogy el tudjuk fogadni, amit Krisztus mond és mutat nekünk. Nem azért keresünk olyan gyakran jeleket, mert az Isten elrejtőzik, hanem azért, mert mást akarunk hallani, mint amit mond. Ennek az oka lehet félelem, önzés, vagy a lelki mélység hiánya. Az eredmény mindig az elégedetlenség, a bizonytalanság érzése, vagy a védekezés. A megoldás viszont mindig ugyanaz: meg kell tisztítani a szívet, megváltoztatni a feltételeket és elengedni, amit titkon hallani szeretnénk. Hagyjuk Krisztust uralkodni minden felett és fogadjuk el Őt és az Ő feltételeit!

2. Jónás jele. Ninive megtért, megbánta bűneit, irányt váltottak, és abbahagyták a pusztítást Jónás szavára. Jónás üzenete visszhangzott az egész városban és mindenki, a legjelentéktelenebb embertől a királyig, bűnbánatot tartott és megváltozott. Jónás beszéde Isten közelgő ítéletének a fenyegető jele volt, de egyben jelentette az Ő irgalmát és rengeteg lehetőséget is, amit adott a változásra és a megüdvözülésre. Isten nem a bűnösök halálára vágyik, hanem arra, hogy megváltozzanak és megmeneküljenek. Jónás és a niniveiek esete is rávilágít arra, hogy a bűn önmagában még nem akadály az Isten felé vezető úton. Isten meg tud bocsátani és szentté tudja tenni a bűnöst. A baj inkább a bűn következményeiben rejlik, illetve a hit és a változás megtagadásában.

3. Dél Királynője és Ninive lakói. Megszámlálhatatlan kegyelmet és felülmúlhatatlan áldásokat kaptam már Istentől. Ez a kegyelem a megbánásnak és változásnak milyen gyümölcseit teremte meg már bennem? Ki tudja, hogy azok az emberek, akiket lenézek, nem tartanának-e már előrébb a szentség útján, ha ugyanazokat a kegyelmeket és lehetőségeket kapták volna meg, mint amit én kaptam Istentől. Sokan kevesebb kegyelemmel is többet tettek. Az alázat, megbánás és az Isten iránt érzett hála többet ér, mint a rejtett büszkeség, az önelégültség és a beképzeltség, amit ezzel egy időben érezhetünk. Törekednem kell arra, hogy kimutassam bűnbánatom jeleit minden nap.

Beszélgetés Krisztussal: Uram Jézus, köszönöm, hogy figyelmeztetsz, és megmutatod nekem a lehetséges veszélyeket. Segíts, hogy a szívem alázattal teljen meg és ráébredjek a változás szükségességére! Segíts, hogy ne azt nézzem, hogy milyen jó vagyok, hanem, hogy még mennyit tudok fejlődni! Taníts meg az alázatosság igazságára!

Elhatározás: Ma nem fogom összehasonlítani magamat másokkal, hanem a nagylelkűségre és az Isten kegyelmeivel való összhangra fogok törekedni.

Ferenc pápa imaszándéka 2024. február hónapra:

A gyógyíthatatlan betegekért: Imádkozzunk, hogy a gyógyíthatatlan betegségben szenvedők és családjaik megkapják a szükséges testi és lelki gondoskodást és odafigyelést.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."