Regnum Christi Elmélkedés Tanuljunk a gyermekektől!Szent Őrzőangyalok

Napi Ima5 imádkozás /layout/img/logo.png

Okt
02

Tanuljunk a gyermekektől!

Evangélium:
Mt 18,1-5. 10
A tanítványok egyszer ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz: „Mit gondolsz, ki a legnagyobb a mennyek országában?” Erre Jézus odahívott egy gyermeket, közéjük állította, és így szólt: „Bizony, mondom nektek: ha meg nem változtok, és nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát olyan kicsinnyé lesz, mint ez a gyermek, az a legnagyobb a mennyek országában. Aki pedig befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, az engem fogad be. Vigyázzatok, meg ne vessetek egyet sem e kicsinyek közül! Mondom nektek: Angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei Atyám arcát.”

 

Bevezető ima: Mennyei Atyám! Hálásan köszönöm neked az életemet; a lehetőséget, hogy szabad akaratomból mindig a Te szerető gyermekedként viselkedjek! Köszönöm, hogy Te ölelő karjaiddal vársz engem földi életem végén. Segíts mindennap, hogy soha meg ne bántsalak téged!

Kérés: Uram, Jézusom! Segíts a mai imában, hogy levessem a felnőtt énközpontúságomat, és olyan nyitottá és önzetlenné válhasson a szívem, mint a kisgyermekeké.

Elmélkedés:
1. Gyermeki lelkület. Elsőre furcsának találhatjuk Jézus ötletét; nem értjük, hogyha végre felnőttünk, miért kéri tőlünk, hogy megint gyermekekké váljunk. Jézus természetesen nem testi értelemben gondolja ezt, hanem a lelkünk állapotára érti. Azt kéri tőlünk, hogy változzunk meg az önmagunk körül forgó, énközpontú gondolkodásból olyanná, aki egészen megfeledkezik a maga javáról, amint ezt a kisgyermekek teszik. Emlékezzünk vissza öntudatlan gyermeki éveinkre: mennyire természetes volt számunkra a másokkal való együttérzés, és a szeretteinknek való odaadó engedelmesség. Talán még él az emléke a szívünkben annak az örömnek, amit akkor éreztünk, ha megörvendeztethettük csodált és szeretett szüleinket bármilyen apró szolgálattal, amit értük tehettünk. Jézus ezt tanítja nekünk, hogy pontosan ezzel a lelkülettel kell viseltetnünk Mennyei Atyánk felé! Ez az Isten iránti mély hála és feltételek nélküli engedelmesség nyitja meg számunkra a mennyország kapuját!

2. Aki a legkisebb, az a legnagyobb. Jézus tovább magyarázza ezt a képet, hogy minél jobban megértsük tanítását, ami oly nagyon különbözik attól, ahogyan a világ gondolkodik. Hiszen mindannyiunknak ismerős az a belső vágy, hogy szeretném, ha elismert, sikeres ember lennék, szeretném, ha az életem minden helyzetét én irányíthatnám, és minden úgy alakulna az életemben, ahogyan nekem a legjobb. Ezzel szemben a kicsinyek azok, akiket nem méltányolnak, hanem megaláznak; akik nem uralkodnak a helyzeteken és az embereken, hanem kiszolgáltatottak; akik nem azt teszik, ami számukra kellemes, hanem azt, amit rájuk kényszerítenek. Furcsának tűnik, hogy Jézus miért éppen őket mondja a legnagyobbaknak a mennyek országában. Mert ha mindezt a kicsinnyé válást Istenért, az Ő szeretetének győzelméért vállaljuk az életünkben, akkor Jézus útját járjuk, az Ő megváltó életében osztozunk.

3. Befogadni a kicsinyeket. Ferenc pápa írja "Gaudete et exsultate" kezdetű apostoli buzdításában, hogy a szentség legfontosabb feltétele az irgalmas szív. Erre tanít itt bennünket Jézus, amikor a kicsinyek, azaz a kiszolgáltatott helyzetben lévők iránti együttérző testvéri szeretetre hív. Amikor átérezzük egy szerencsétlen sorsú embertársunk szenvedését, és önmagunkból kilépve igyekszünk helyzetén segíteni, ezáltal magát Jézust öleljük át, aki jelen van minden emberben, és különösen is a legkiszolgáltatottabbakban.

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, hálásan köszönöm neked a mai tanításodat! Milyen távol állok még attól, hogy ezzel a lelkülettel szolgáljalak téged. Kérlek, hogy növeld bennem a gyermeki érzülethez szükséges kegyelmeket!

Elhatározás: Visszagondolok az előző napomra, hogy mikor viselkedtem másokkal szeretetlenül, érzéketlenül, amikor a magam elképzeléseit és érdekeit az övéik elé helyeztem. Bocsánatot kérek ezekért a helyzetekért Mennyei Atyámtól, és kérem tőle, hogy segítsen megváltoznom. Kérem a kegyelmet, hogy vágyjam Jézust követni az alázatosságban.

Ferenc pápa imaszándéka  2021. október hónapra: 

Misszionárius tanítványokért

Imádkozzunk, hogy minden megkeresztelt ember részesévé váljon az evangelizációnak, készen álljon a misszióra azáltal, hogy tanúságtevő módon éli az Evangéliumot.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."