Regnum Christi Elmélkedés – Szüntelenül Istenre várva a szívünkben – Keresztről nevezettSzent Teréz Benedikta(Edith Stein) szűz és vértanú

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
09

Szüntelenül Istenre várva a szívünkben
2022. augusztus 9. Évközi tizenkilencedik hét – kedd
Keresztről nevezett Szent Teréz Benedikta (Edith Stein) szűz és vértanú - Európa társvédőszentje

Evangélium:
Mt 25,1-13
Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak: A mennyek országa olyan, mint az a tíz szűz, akik vették lámpáikat, és kimentek a vőlegény elé. Öten közülük balgák voltak, öten pedig okosak. A balgák fogták a lámpásukat, de olajat nem vittek magukkal; az okosak azonban korsóikban olajat is vittek lámpásaikhoz. Késett a vőlegény, s ők mind elálmosodtak és elaludtak. Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás hangzott: „Íme, a vőlegény! Menjetek eléje!” Erre a szüzek mindnyájan fölébredtek és felszították lámpásaikat. A balgák kérték az okosakat: „Adjatok az olajotokból, mert lámpásaink kialvóban vannak!” Az okosak ezt válaszolták: „Nem lehet, nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen. Inkább menjetek el a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak!” Míg azok vásárolni mentek, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre; az ajtó pedig bezárult. Később megérkezett a többi szűz is. Így szóltak: „Uram, Uram! Nyiss ajtót nekünk!” De ő így válaszolt: „Bizony, mondom nektek, nem ismerlek titeket!”
Virrasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát!

Bevezető ima: Uram, Jézus! Köszönöm szeretetnek mai leckéjét, amelyet ebben a példázatban adsz, hogy általa taníts minket. Add, hogy soha ne aludjon ki hitem lámpása. Alázatosan kérlek, tölts be engem szereteteddel. Add, hogy amint most az imádság idejét Veled töltöm, egykor mennyei lakomádban is Veled lehessek.

Kérés: Uram, töltsd el szívemet igaz alázattal, hogy a Te bölcsességed vezethessen engem.

Elmélkedés:
1. Szeretettel várakozni. Az okos és a balga szüzeket valami külsődleges dolog is megkülönbözteti egymástól: a maradék olajuk. Az okos szüzek gondoltak arra, hogy vigyenek magukkal tartalék olajat, ők egy lépéssel előrébb jártak. Kellően felkészültek arra, hogy fogadják a Vőlegényt, bármikor is jön. Ezek a szüzek nem csak tartalék olajat vittek magukkal, hanem szívük is telve volt a Vőlegény iránti szeretettel. Ez a szeretet mozgatta őket, hogy mindent megtegyenek azért, hogy el ne mulasszák ezt az egyedülálló lehetőséget: a Vőlegénnyel való találkozást. 

2. A várakozás - a megtisztulás és a kiválasztás ideje. Az életben a jó dolgokhoz türelemre és áldozatra van szükség. Isten gyakran engedi, hogy a lelkek várakozzanak, mielőtt elhalmozná őket kegyelmeivel. Mindnyájunknak szüksége van a tisztulás idejére, hogy ezalatt növekedjünk a szeretet erényeiben. Ha Isten a vágyainkat mindig azonnal teljesítené, félő, hogy ez éppen hogy az önzőséget erősítené bennünk. A várakozás ideje azt az alázatos felismerést is megadja, hogy Isten az, aki vezeti életünket.

3. „Nem ismerlek téged.” A balga szüzek bármennyit is kopogtattak, az ajtó zárva maradt előttük. Ez arra emlékeztet minket, amit Jézus korábban mondott: „Nem mindenki, aki azt mondja nekem: ’Uram, Uram!’, megy be a mennyek országába, csak az, aki megteszi Atyám akaratát, aki a mennyekben van. Sokan mondják majd nekem azon a napon: ’Uram, Uram! Nem a te nevedben prófétáltunk, nem a te nevedben űztünk ördögöket, és nem a te nevedben tettünk sok csodát?’ Akkor majd kijelentem nekik: ’Sohasem ismertelek titeket. Távozzatok tőlem ti, akik gonoszságot cselekedtetek!” (Mt 7,21-23) Az okos és a balga szüzek közötti különbséget Szent Pál fogalmazza meg legtalálóbban: „Ha szeretet nincs bennem, mit sem érek.” (1Kor 13,2) 

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézus! Bátorítasz minket, hogy a szeretetre való szüntelen törekvéssel a szívünket előkészítsük folyamatosan áradó kegyelmeid befogadására. Segíts alázatosnak lennem, mert az alázat a kulcs, amely a szeretet és a bölcsesség ajtaját megnyitja számunkra.

Elhatározás: A napomból egy előre meghatározott időt hűségesen Istennek akarok szentelni az imádságban. Az imában feltöltöm lelki lámpásomat, hogy Krisztus fénye mindig világítson a szívemben.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. augusztus hónapra:
A kis- és középvállalkozókért
Imádkozzunk, hogy a kis- és középvállalkozók, akiket súlyosan érintett a gazdasági és társadalmi válság, megtalálják a szükséges eszközöket, hogy tovább folytathassák tevékenységüket a közösség szolgálatára. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."