Regnum Christi Elmélkedés Szeretni minden erőnkkelÉvközi huszadik hét – péntek

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
19

Szeretni minden erőnkkel
Szent Bernát apát és egyháztanító

Evangélium:
Mt 22,34-40
Abban az időben amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek, és egyikük, egy törvénytudó alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki: „Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben?” Jézus így válaszolt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a próféták.”

Bevezető ima: Uram, Jézusom! Egyedül Te vagy képes megválaszolni a kérdést: „Melyik a legfőbb parancs a törvényben?” Egyedül Te ismered Isten szívét és gondolatait. Kérlek, látogass meg közelségeddel ebben az imában, és ültesd szívembe a szeretetről szóló bölcsességedet! Növeld bennem, kérlek, a Te isteni szeretetedet!

Kérés: Uram, növeld bennem az önzetlen nyitottságot és áldozatkészséget embertársaim iránt!

Elmélkedés:
1. Túl sok parancs. Jézus korában a zsidó írástudók az ószövetségi Szentírásban 248 pozitív parancsot tartottak számon („ennyi csontja van az embernek”) és 365 tilalmat („egy évben ennyi nap van”), azaz összesen 613-at. Ezekkel a számokkal azt akarták kifejezni, hogy az Istentől kapott parancsokat az embernek minden képességével: „minden porcikájával” és minden időben: az év minden napján meg kell tartania. Ez azonban sajnos könnyen felszínes és rideg szabálykövetéshez vezetett, melyben éppen a lényeg: Isten szeretetteljes lelkülete veszett el.

2. „Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben?” Jézus a legalkalmasabb személy arra, hogy ezt a kérdést feltegyék neki, s rögtön meg is válaszolja: a legfontosabb a szeretet. A helyes szeretet azonban nem egy múló érzelem vagy a másik iránti önző ragaszkodás! Az Istentől származó szeretet: meg nem szűnő jóakarat és áldozatkészség a másik személy iránt. Mindenekfelett Isten iránt, akinek végtelen hálával tartozunk felénk irányuló jóságáért. Másfelől pedig embertársaink iránt, személyválogatás nélkül. Jézus azt mondja, hogy „e két parancson nyugszik az egész törvény és a próféták”. Ami azt jelenti, hogy ez a két parancs a kinyilatkoztatás összefoglalása. „A második hasonló ehhez” – tanítja Jézus; tehát a kettő nem választható külön egymástól. Ezt fogalmazza meg János apostol is első levelében: „Ezt a parancsot kaptuk tőle: aki az Istent szereti, szeresse testvérét is.” (1Jn 4,21)

3. Isten- és emberszeretet. Mennyire fontos, ugyanakkor nehéz is e két parancs összekapcsolása! Nagy a kísértés bennünk, hogy ha elegendően sokat imádkozunk, akkor zöld lámpát kapunk a Mennybe. De Jézus egyértelműen a felebaráti szeretet tetteit teszi meg mércének! Nem a szavaink, hanem a cselekedeteink alapján leszünk megítélve. Az imádság arra való – amint ezt Jézus életében is láttuk –, hogy képessé tegyen és erőt adjon az emberi adottságainkat meghaladó szeretet-cselekedetekhez. Amikor Jézus e két parancsolatot összekapcsolta egymással, új mércét adott. Isteni mércét, amit csak imádkozva, szüntelenül Isten segítségét kérve lehetünk képesek megvalósítani. Az Istenszeretet parancsa éppen az emberszeretet által nyilvánul meg az életünkben! Hiszen Isten leghőbb vágya, hogy az Ő szeretete elérjen minden embert.  És ezt a Szeretetet mi magunk vagyunk hivatottak közvetíteni testvéreink felé! „Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást!” (Jn 13,34) Isten szeretetével szeretni egymást: ez a boldog élet alapja és forrása.

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, bölcs Mesterem! Köszönöm, hogy arra tanítasz: az Istenszeretet elválaszthatatlan embertársaim szeretetétől. Légy velem szüntelen, és add isteni erődet és kegyelmedet ahhoz, hogy tanításodat meg tudjam valósítani az életemben!

Elhatározás: Ma keresem az alkalmat, hogy lemondjak egy számomra kellemes dologról azért, hogy hogy helyette embertársamat szolgáljam.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. augusztus hónapra:
A kis- és középvállalkozókért
Imádkozzunk, hogy a kis- és középvállalkozók, akiket súlyosan érintett a gazdasági és társadalmi válság, megtalálják a szükséges eszközöket, hogy tovább folytathassák tevékenységüket a közösség szolgálatára. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."