Regnum Christi Elmélkedés Szentség és személyes feddhetetlenségNagyböjt első hete – péntek

Napi Ima8 imádkozás /layout/img/logo.png

Feb
26

Evangélium: 
Mt 5,20-26
Mert mondom nektek: ha a ti igazságtok nem múlja felül az írástudókét és farizeusokét, semmiképp sem mentek be a mennyek országába. Hallottátok, hogy ezt mondták a régieknek: ,,Ne ölj; aki pedig öl, méltó az ítéletre''. Én viszont azt mondom nektek, hogy mindenki, aki haragszik testvérére, méltó az ítéletre. Ha valaki azt mondja a testvérének: ,,Oktalan'', méltó a főtanács ítéletére; aki pedig azt mondja: ,,Bolond'', méltó a gyehenna tüzére. Amikor tehát fölajánlod adományodat az oltáron, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened: hagyd ott az adományodat az oltár előtt, és először menj, békülj ki testvéreddel, s csak akkor menj, és ajánld föl adományodat. Egyezz meg ellenfeleddel gyorsan, amíg vele vagy az úton; nehogy ellenfeled átadjon téged a bírónak, a bíró pedig a törvényszolgának, és börtönbe vessenek. Bizony, mondom neked, semmiképp sem jössz ki onnan, amíg meg nem fizeted az utolsó fillért.

Bevezető ima: Uram Jézus, köszönöm ezt az időt, amit veled tölthetek imádságban. Állandóan kegyelmekkel gazdagítod életemet. Milyen méltatlan vagyok minderre! Egyre tökéletesebben szeretnék együttműködni veled, hogy Királyságod megvalósuljon itt, a földön. Szeretlek Uram, és kegyelmeid segítségével törekedni fogok arra, hogy olyan emberré váljak, akihez bármilyen lelket odaküldhetsz, hogy felfedezze igazságodat, életedet és szeretetedet. Fogadd el életem, fogadd el ezt a napot és tedd magadévá! Ámen.

Kérés: Atyám, segíts, hogy elutasítsam a képmutatást, és az igaz életszentségre törekedjek!

Elmélkedés: 
1. Vigyázzunk a személyes benyomásokkal! 
Mekkora igazság az, ami felülmúlja az írástudókét és farizeusokét? Nem túl nagy, gondolhatjuk. Az ő szentségük külsőség volt, ami nem is igazi szentség. És mit talál az ember egy ilyen lélek mélyén? Egy sereg önámítást, a szent élet érzése miatti önelégültséget, a „szentebb vagyok mit ti” visszataszító viselkedését. Könnyedén olvashatjuk így a Szentírást, homlokráncolva a gonosz farizeusok miatt. Valójában ugyanilyen könnyen mondhatjuk magunknak, hogy mi sem tudunk megszabadulni saját szentségünk érzésének hatása alól. Ezért mindig vizsgálnunk kell magunkat Krisztus előtt, és tisztában kell lennünk nyomorúságunkkal, és korlátainkkal. A szentségre való valóságos törekvésben élünk, vagy saját hiúságunk és önmagunk felmagasztalása vezet minket?

2. A szentség és a büszkeség nem férnek össze. A büszkeség és a személyes boldogság úgy illenek össze, mint a víz az olajjal. Az ego mellett nincs helye Istennek. Mi mást jelent Krisztus tanítványának lenni, mint olyan embernek, aki Istennel telik meg, hogy Őt hozza többi ember közelébe. De milyen a büszke lélek, milyen egységben, kegyelemben, és barátságban van Istennel? Milyen tűz ég benne, és milyen szentség? Isten és a büszke lélek nem egyeztethető össze: vagy a lélek adja fel büszkeségét, vagy Isten az ő számára nem is Isten.

3. Szentség és feddhetetlenség. Az igazi szentség mélyében a feddhetetlenség erénye van, amely árnyalatokban és jelentésekben gazdag erény. A feddhetetlenség azt jelenti, hogy az embernek csak egy arca van, ugyanolyan kívülről, mint belülről. „Az vagy, aminek látszol.” A feddhetetlenség a szentség alapja, mert lényege a becsületesség és őszinteség, ami az erkölcsös élet feltétele és számos más erény talaja. A szentségre való törekvésben nem tűrhetünk el semmilyen hamisságot. Mint a pestist kell kerülnünk a szándékaink bizonytalanságait, a gondolataink, ítéleteink, választásaink és cselekvéseink közötti összhang hiányát. Feddhetetlenség nélkül nincsen szentség. Voltaképpen nincs igazi emberi boldogság, ha nem épül szilárdan a feddhetetlenség sziklájára.

Beszélgetés Krisztussal: Uram Jézus, azt akarom, hogy Te légy egész életem értelme és középpontja. Engedd, hogy én kisebbedjek, és mindinkább Te növekedj bennem! Szeretnék mindig az emberek megmentésének eszköze lenni azáltal, hogy megélem az alázatos és valódi szentséget. Ámen.

Elhatározás: Alaposan önvizsgálatot végzek a hitelesség szempontjából, hogy meglássam magamban a kétszínűség megnyilvánulásait. Ahol szükséges, konkrét lépéseket teszek a feddhetetlenség megvalósítása felé.

A pápa imaszándéka 2021. február hónapra:
A nők elleni erőszak megszűnéséért: Imádkozzunk az erőszak áldozatául esett nőkért, hogy a társadalom vegye észre a szenvedéseiket, törődjön velük és védje meg őket.

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."