Regnum Christi Elmélkedés Sok próféta kívánta látni, amit ti láttatokAdvent első hete – kedd

Napi Ima3 imádkozás /layout/img/logo.png

Nov
29

Sok próféta kívánta látni, amit ti láttatok

Evangélium:
Lk 10, 21-24
Amikor a hetvenkét tanítvány nagy örömmel visszatért küldetéséből, Jézus felujjongott a Szentlélekben, és így imádkozott: „Áldalak téged, Atyám, mennynek és földnek Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és a kicsinyeknek jelentetted ki. Igen, Atyám, így tetszett neked. Mindent átadott nekem Atyám. Senki más nem ismeri a Fiút, csak az Atya; és az Atyát sem ismeri senki, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú ki akarja jelenteni.” Jézus ezután tanítványaihoz fordult, és külön nekik mondta: „Boldog a szem, amely látja, amit ti láttok. Mondom nektek, sok próféta és király szerette volna látni, amit ti láttok, de nem látta, és hallani, amit ti hallotok, de nem hallotta.”

Bevezető ima: Köszönöm Neked, Jézus, hogy éppen a kicsinyeknek akarod kinyilvánítani magadat, és megmutatni nekünk az Atyát! Olyan megnyugtató tudni, hogy nem kell hatalmas dolgokat tennünk azért, hogy kiérdemeljük  figyelmedet. Te éppen ellenkezőleg, azokat kedveled, akik hűségesek a mindennapi élet apró szeretet-cselekedeteiben. Fontosabb neked, hogy mosolyt fakasszunk egy elhanyagolt szerencsétlen ember arcára, mint hogy elismertek, és mások által nagyra értékeltek legyünk. Add, hogy ne vágyódjak földi sikerekre, hanem egyedül csak a Te szeretetedre.

Kérés: Segíts, Uram, hogy mindig törekedjek kicsinynek maradni, hogy kicsinységemben szeretettel szolgálhassak másokat!

Elmélkedés:
1. És feltártad a kicsinyek előtt. Amit a mai evangéliumban olvasunk, különösen is fontos, hiszen Jézus itt is feltárja nekünk, hogy a kicsinyeké, azaz az egyszerű embereké az Isten ismerete. Ez az egyszerűség a szeretetben rejlik. Azáltal, hogy Jézus eljön hozzánk személyesen nap, mint nap, a világ legdrágább kincse a miénk. De ezt a kincset be kell fogadnunk, a kezünkbe kell venni, és jóra kell használni: szeretnünk kell, ez a legfontosabb küldetésünk a földön.

2. Atyám, így tetszett neked. Isten nem úgy gondolkozik, ahogy mi emberi mivoltunknál fogva, sőt gyakran az ellenkezője történik mindannak, amire számítunk. Fel is tesszük magunkban gyakran a kérdést, hogy miért nem szól Isten úgy, hogy én is értsem? Pedig az életünk eseményeiben igenis Isten szól, és számunkra is érthetően szól, csak éppen mi nem tudjuk megérteni az üzenetét, mert nem tudunk imádkozni. Az ima egy kapcsolat, párbeszéd Istennel, amiben jelen van a kölcsönösség. Isten „hangját” azonban csak akkor hallom meg, ha tényleg hallani akarom. Mennyi időt szánok arra, hogy egy alkalmas helyen csendben hagyjam Istent is szóhoz jutni?

3. Boldog a szem, amely látja, amit ti láttok. A hétköznapok forgatagában nem mindig könnyű látni és hinni Isten jelenlétét, sőt, sokszor el is bizonytalanodunk, hogy jó úton járunk-e. Nem könnyű, de mivel „a hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés” (Zsid 11,1), ki kell tartanunk reményünkben akkor is, amikor nagyon nehéz. Bármi történik is velünk, Isten sosem hagy el minket, és a nevünk fel van írva a Mennyben.

Beszélgetés Krisztussal: Köszönöm Jézus, hogy Te egy köztünk élő Isten vagy, aki beszélni akarsz velem. Segíts, hogy a legnagyobb zűrzavar közepette is szakítsak időt a Veled való beszélgetésre!

Elhatározás: Ma keresek egy csendes helyet és 15 percig hagyom Istennek, hogy beszéljen hozzám, és szeretetével átjárjon engem.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. november hónapra:

A szenvedő gyermekekért
Imádkozzunk a szenvedő gyermekekért, különösen az utcán élőkért, a háború áldozataiért és az árvákért, hogy lehetőségük legyen a tanulásra és megtapasztalhassák a családi szeretetet. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."