Regnum Christi Elmélkedés Pásztorom szeretettel hív, hogy kövessemHúsvét negyedik hete – hétfő

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Máj
09

Pásztorom szeretettel hív, hogy kövessem

Evangélium:
Jn 10,1-10
Abban az időben így szólt Jézus: „Bizony, bizony, mondom nektek: Aki nem a kapun megy be a juhok aklába, hanem máshonnan hatol be, az tolvaj és rabló. Aki a kapun megy be, az a juhok pásztora. Az őr kinyit neki, a juhok pedig megismerik a hangját. Nevükön szólítja juhait, és kivezeti őket. Amikor mindegyiket kivezeti, elindul előttük, s a juhok követik, mert ismerik a hangját. Idegen után nem mennek, hanem elfutnak tőle, mert az idegennek nem ismerik a hangját.” Ezt a példabeszédet mondta nekik Jézus, de nem értették, mit akart vele mondani. Jézus folytatta: „Bizony, bizony, mondom nektek: Én vagyok a juhok számára a kapu. Azok, akik előttem jöttek, tolvajok és rablók. Nem is hallgattak rájuk a juhok. Én vagyok a kapu. Aki rajtam keresztül megy be, üdvözül, ki-be jár és legelőt talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen.”

Bevezető ima: Uram, Jézus! Tudom, hogy itt vagy velem. Ez az imában Veled töltött idő a legfontosabb a napomban. Hiszem, hogy sok kegyelemmel akarsz megajándékozni a mai napon. Kérlek, segíts, hogy hálás buzgósággal éljek is velük!

Kérés: Uram! Segíts átmennem a kapun, és hogy ne hallgassak más hangra, csak a Tiedre!

Elmélkedés:
1. „Nevükön szólítja juhait.” Ismét egy csodaszép hasonlatot hallunk Jézustól, melyben földi világunk fogalmaival igyekszik némi képet festeni Isten egészen közel jövő, gyöngéd szeretetéről.  Mai imánkban fordítsunk időt arra, hogy szívvel-lélekkel belehelyezkedünk Jézus szavaiba: „Nevükön szólítja juhait, és kivezeti őket. Amikor mindegyiket kivezeti, elindul előttük, s a juhok követik, mert ismerik a hangját.” … „Én vagyok a juhok számára a kapu. Aki rajtam keresztül megy be, üdvözül, ki-be jár és legelőt talál.” Jézus odaadó, személyes szeretettel törődik velem! Egészen megbízhatok Benne, és kételkedés nélkül követhetem életének példáját és minden tanítását.

2. „A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson.” Jézus az Ő követéséről szóló példabeszédben fontosnak tartja, hogy rögtön figyelmeztessen: vannak tolvajok is, akikre nem szabad hallgatni, mert csak pusztítani akarnak. Ha elhatározzuk, hogy Jézust követjük, ezt csak úgy tehetjük meg, ha meg tudjuk különböztetni az Ő hangját a tolvajétól. Erre van egy egyszerű szabály: a tolvaj mindig valamilyen önzőségre akar rávenni bennünket. Ezt néha nem is olyan könnyű felismerni, mert az, aki el akarja rabolni a lelkünket Istentől, nagyon okos és rafinált. Sokszor elsőre jó ötletnek tűnik, amit a fülünkbe sugdos. Vagy arra akar rávenni, hogy csak egy icipicit hunyjunk szemet valamelyik helytelen cselekedet felett… Ha a rendszeres ima és a szentségek segítségével már kifinomult a hallásunk Jézus hangjára, akkor meg tudjuk különböztetni ezeket az apró árnyalatokat is.

3. „Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen.” Jézust onnan ismerjük fel, hogy midig az ajándékozó szeretet példájával jár előttünk. Ő a Jó Pásztor, aki mindenben jó példát mutat, és őt követve a legcsodálatosabb, legbőségesebb legelőre fogunk találni, ahol mindig boldogok leszünk. Ő a mi gondoskodó Pásztorunk, aki minden szükséges kegyelmet és segítséget megad nekünk az üdvösségre vezető úton. A mi részünk pedig: az ajándékozó szeretet áldozathozatalai – amelyek által válunk hasonlóvá Pásztorunkhoz!

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom! Köszönöm Neked ezt az időt, amit Rád figyelve tölthettem! Rengetegszer engedtem már más hangoknak, hogy eltérítsenek Tőled. Megígérem, hogy a Feléd vezető hűség útján akarok mindig haladni. Kérlek, add meg kegyelmedet, hogy mindvégig kitartsak, és példát tudjak mutatni másoknak is a Hozzád való hűségben.

Elhatározás: Jézus szeretetét utánozom abban, hogy elsőként szeretek: kedves és figyelmes leszek olyan ismerősömmel, aki barátságtalanul vagy elutasítóan viselkedik velem. Remélem, hogy ezzel a szeretettel közelebb tudom vezetni Őt Jézushoz.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. május hónapra:

A fiatalok hitéért
Imádkozzunk, hogy a fiatalok, akik az élet teljességére hivatottak, fedezzék fel Mária példáján keresztül a befelé figyelés készségét, a megkülönböztetés mélységét, a hit bátorságát és a szolgálatnak való odaadottságot. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."