Regnum Christi Elmélkedés Örök hűség Isten kegyelmébőlÉvközi tizenkilencedik hét – péntek

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Aug
12

Örök hűség Isten kegyelméből
Chantal Szent Johanna Franciska szerzetesnő

Evangélium:
Mt 19,3-12
Egy alkalommal a farizeusok próbára akarták tenni Jézust. Megkérdezték tőle: „Szabad-e a férfinak bármilyen okból elbocsátania a feleségét?” Jézus ezt felelte: „Nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdetben férfinak és nőnek teremtette az embert, és azt mondta: »A férfi ezért elhagyja atyját és anyját, feleségéhez csatlakozik, és ketten egy test lesznek? Így már nem ketten vannak, hanem csak egy test.« Amit tehát Isten egybekötött, ember szét ne válassza.” A farizeusok azonban erősködtek: „Miért írta hát elő Mózes, hogy válólevelet kell kiállítani, és úgy kell elbocsátani a feleséget?” Jézus kijelentette: „Mózes a keményszívűségetek miatt engedte meg, hogy elbocsássátok feleségeteket, de kezdetben nem így volt. Mondom nektek: aki elbocsátja feleségét – hacsak nem a paráznasága miatt – és mást vesz el, házasságtörést követ el.” Erre a tanítványok megjegyezték: „Ha így áll a dolog férj és feleség között, akkor nem érdemes megházasodni.” Jézus így válaszolt: „Nem mindenki tudja ezt felfogni, hanem csak az, akinek Isten megadja. Mert van, aki úgy született, hogy alkalmatlan a házasságra, és van, akit az emberek tettek ilyenné, de van, aki a mennyek országáért önként lemond róla. Aki fel tudja fogni, fogja fel!”

Bevezető ima: Uram, Jézus! Köszönöm Neked, hogy tanításaid mindig magasabb mércét állítanak elém, mint amit könnyedén teljesíteni tudok. Köszönöm, hogy ezzel ránevelsz arra, hogy szüntelenül kérjem a Te isteni segítségedet. Köszönöm, hogy Te valóban soha nem hagysz el engem, hanem mindig velem együtt küzdesz életem megpróbáltatásaiban.

Kérés: Uram, gördítsd el az akadályokat a szívemből, hogy nyitott és engedelmes legyek tanításaid iránt!

Elmélkedés:
1. A szentségi rangra emelt házasság. A házasság szentsége Krisztus és az Egyház egységére mutat rá. Ez az oka, amiért felbonthatatlanságát Urunk olyan kérlelhetetlenül védelmezte a farizeusokkal szemben. A szentség megadja a házastársaknak azt a kegyelmet, hogy azzal a szeretettel szeressék egymást, mellyel Krisztus szerette Egyházát. A kereszten haldokló Krisztus és a kereszt alatt álló Mária képe a szeretet állandó szimbóluma minden házaspár számára. Ha nehezemre esik másokat szeretni, az önfeláldozásnak és a másokért végzett szolgálatnak erre a csodálatos példájára kell tekintenem.

2. A szeretet mércéje számunkra Krisztus. Szent Pál azt mondta: „Férfiak! Szeressétek feleségeteket, amint Krisztus is szerette az egyházat, és föláldozta magát érte” (Ef 5,25). A házasság a házaspároktól a kegyelemben való alapvető létet és kifogástalan hivatást kíván, amennyiben keresztény tanúsággá kell válnia a világ számára. A szentség kegyelme folyamatosan tökéletesíti a házastársak emberi szeretetét, megerősíti a felbonthatatlan egységet és megszenteli őket az örök élet felé tartó úton. Jézus az, aki segíti a házasokat, hogy az ima által, Isten kegyelméből felülemelkedjenek az önszereteten és a gőgön, és nyitott legyen a szívük a másik java iránt. 

3. Nagyobb szeretet. A lelkek egy kiválasztott csoportjának különleges kegyelmet ad Urunk. Nem a saját érdemükért, hanem tisztán Isten ajándékaként kapják meg a lelkek ezt a hivatást. Ő hívja őket, hogy a Menny kedvéért lemondjanak a házasságról és az Egyházat tekintsék hitvesüknek, és teljesen Isten szolgálatának szenteljék magukat. Az Isten Országáért vállalt szüzesség csak az Istennel való mély, személyes kapcsolat világosságában érthető és élhető meg tisztán és boldogan.

Beszélgetés Krisztussal: Uram, Jézus! Kérlek, áldj meg minden házaspárt! Add meg nekik azokat a kegyelmeket, melyekre leginkább szükségük van, hogy szeretetük eleven, virágzó és gyümölcsöző legyen! Tedd őket boldoggá hűségükben!

Elhatározás: Ezen a héten időt szánok arra, hogy az Egyháznak a házasság szentségéről szóló tanítását elolvassam, és Istennek hálát adjak érte. (Katekizmus 1601- 1666)

Ferenc pápa imaszándéka  2022. augusztus hónapra:
A kis- és középvállalkozókért
Imádkozzunk, hogy a kis- és középvállalkozók, akiket súlyosan érintett a gazdasági és társadalmi válság, megtalálják a szükséges eszközöket, hogy tovább folytathassák tevékenységüket a közösség szolgálatára. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."