Regnum Christi Elmélkedés Nyitottság a SzentlélekreÉvközi huszonötödik hét – péntek

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Szep
23

Nyitottság a Szentlélekre
Pietrelcinai Szent Pio áldozópap

Evangélium:
Lk 9, 18-22
Amikor egyszer Jézus egyedül imádkozott, és csak tanítványai voltak vele, megkérdezte tőlük: „Kinek tartanak engem az emberek?” Ők így válaszoltak: „Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások szerint viszont a régi próféták közül támadt fel valaki.” Ő tovább kérdezte: „Hát ti kinek tartotok engem?” Péter válaszolt: „Az Isten Fölkentjének.” Jézus rájuk parancsolt, hogy ezt ne mondják el senkinek. Majd hozzáfűzte: „Az Emberfiának sokat kell szenvednie. A vének, főpapok és írástudók elvetik őt, megölik, de harmadnapra feltámad.”

Bevezető ima: Ó Uram, Te alkottál mindent. Te vezetsz, és uralkodsz mindenen végtelen szereteted és hatalmad által. Tartsd ébren barátságunkat, Uram! Köszönöm neked az élet ajándékát! Örülök, hogy van időm az imádságra, hogy valóban megnyíljak annak a számtalan ajándéknak, amiket nap mint nap adni akarsz nekem.

Kérés: Uram, segíts, hogy fáradhatatlan tanúságtevőd legyek!

Elmélkedés:
1. Péter nyitottsága. „Hát ti kinek tartotok engem?” – kérdezi apostolait Jézus. Péter szíve – a vaktában találgató néppel ellentéltben – elég nyitott volt ahhoz, hogy be tudja fogadni a Szentlélek megvilágosító sugallatát, ezért bátran kijelentette: „Te vagy a Messiás!” Ezt a választ a Mennyei Atya nyilatkoztatta ki neki. Péter nyitott volt. Ez volt az egyik legcsodálatosabb ajándék, amelyet az első apostolok kaptak. Elég nyitott volt, hogy meghajoljon Isten akarata előtt. Péter sokszor elhamarkodott, makacs, meggondolatlan és indulatos, sőt néha gyenge is, de Isten felé törekvése és nyitottsága töretlen. Ez a tulajdonsága az, ami miatt Jézus az apostolok fejedelmévé teszi őt, és ami befogadóvá teszi őt a Szentlélek vezetésére.

2. Önvizsgálat. Krisztus feltesz egy kérdést Péternek, de ezen keresztül engem is kérdez: „Te kinek tartasz engem? A Messiásnak? Ha én vagyok a Messiás, akkor hogyan kellene viselkedned?” Az első, hogy feltétel nélkül bíznom kellene Jézusban. Ő nem csak néhány buzdító beszédet fog tartani nekem, mint egy próféta vagy tanító, hanem megpróbálja a szívem és lelkem legmélyét is átjárni valódi, élő jelenlétével! Engedjem neki! A Jézussal való kapcsolatomban ne legyen semmilyen felszínesség, semmiféle tétovázás! Sokat imádkozom, vagy csak gépiesen teljesítem heti vallási kötelezettségeimet, hogy kipipáljam azokat? Meddig vagyok kész elmenni azért, hogy Krisztussal egy szívtől szívig érő kapcsolatban éljek?

3. Önajándékozás. Elköteleződni a Megváltó mellett szívből jövő önátadást jelent. Jézus kereszthalála Isten szeretetének legmagasabb fokú megnyilvánulása volt. Ha Krisztus úgy szeret engem, hogy képes volt meghalni értem, akkor én is legyek az Ő szeretetének tanúságtevője mindig és mindenhol! Akkor is, ha ez kényelmetlenséggel, áldozatvállalással, fájdalommal jár. Ha az értelmemmel elhatározom magamat a Krisztus szeretete melletti hűségre, meg fogom tapasztalni, hogy Isten ezerszer többet ad hűségemért „cserébe”!

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, nem tudom eléggé megköszönni mindazt, amit Megváltóként értem tettél. Segíts, hogy minden keresztben és megpróbáltatásban meglássam mélységes szereteted jeleit. Segíts hirdetnem, hogy Te vagy a Megváltó. Add, hogy ezt akkor is vállaljam, ha ezzel kockáztatom, hogy kigúnyolnak, vagy megvetnek. Add kegyelmedet, hogy halálomig hűségesen megvalljam hitemet!

Elhatározás: Megvizsgálom a lelkemet, hogy én mit válaszolnék Jézus kérdésére: „Te kinek tartasz engem?”

Ferenc pápa imaszándéka  2022. szeptember hónapra:

A halálbüntetés eltörléséért
Imádkozzunk, hogy a halálbüntetés, amely sérti az ember méltóságát, szűnjön meg a világ minden országában. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."