Regnum Christi Elmélkedés Nézd, egészen a tied vagyok!A mi Urunk, Jézus Krisztus, az örök főpap

Napi Ima2 imádkozás /layout/img/logo.png

Jún
09

Nézd, egészen a tied vagyok!

Evangélium:
Lk 22,14-20
Amint elérkezett a húsvéti vacsora órája, Jézus asztalhoz telepedett a tizenkét apostollal együtt. Így szólt hozzájuk: „Vágyva vágytam rá, hogy ezt a húsvéti vacsorát elköltsem veletek, mielőtt szenvedek. Mondom nektek, többé nem eszem ezt, míg be nem teljesedik az Isten országában.” Aztán fogta a kelyhet, hálát adott és így szólt: „Vegyétek, osszátok el magatok között. Mondom nektek: nem iszom a szőlő terméséből addig, amíg el nem jön az Isten országa.” Most a kenyeret vette kezébe, hálát adott, megtörte és odanyújtotta nekik ezekkel a szavakkal: „Ez az én testem, amelyet értetek adok. Ezt tegyétek az én emlékezetemre.” Ugyanígy a vacsora végén fogta a kelyhet is, és azt mondta: „Ez a kehely az új szövetség az én véremben, amelyet értetek kiontanak.

Bevezető ima: Szeretett Jézusom! Meghatódom azon a mély vágyadon, amellyel oda akarod adni magadat minden embernek. Kérlek, add, hogy e vágyadon elmélkedve növekedjék bennem az irántad való gyermeki bizalmam és a Neked való odaadásom.

Kérés: Szentlélek Úristen, minden isteni ajándék közvetítője! Növeld bennem a szeretetet, hogy szeressem Uramat, Istenemet teljes szívemből, teljes lelkemből, teljes elmémből és minden erőmből! 

Elmélkedés:
1. „Vágyva vágytam rá.” Időzzünk el imában Jézusnak e szavai felett. Próbáljuk meg csak egy kis töredékét átélni annak a túlcsorduló, mély szeretetnek, amelyből Jézusnak ez a mély vágya fakad! Ő előre ismeri az árát annak, hogy nekünk adhassa Önmagát ezen a húsvéti vacsorán. Mégis vágyva vágyik rá, hogy elérkezzék a pillanat, amikor Isten szeretete győzedelmeskedik a bűn felett az Ő IGEN-je által. Jézus az Eucharisztia szentségén keresztül tovább akarja adni nekünk Isten szeretetét, hogy mi is részesüljünk az Ő papságából: vagyis meg tudjuk hozni a magunk áldozatait Isten győzelméért. Éljünk mi is szeretetből másokért odaadott életet!

2. „Ez az én testem, amelyet értetek adok.” Jézusnak erről a minden hódolatot, hálát és imádást kiérdemlő ajándékáról már Jeremiás is prófétált: „Ez lesz az a szövetség, amelyet majd Izrael házával kötök, ha elérkeznek azok a napok – mondja az Úr: Bensejükbe adom törvényemet, és a szívükbe írom. Én Istenük leszek, ők meg az én népem lesznek. És többé nem lesz szükség rá, hogy az egyik ember a másikat, testvér a testvérét így tanítsa: Ismerd meg az Urat, mert mindnyájan ismerni fognak a legkisebbtől a legnagyobbig – mondja az Úr –, mivel megbocsátom gonoszságaikat, és vétkeikre többé nem emlékezem.” (Jer 31,33-34) Egyháztanítónk, Aquinói Szent Tamás pedig így ír e legnagyobb kincsünkről: „Kimondhatatlanul édességes szentség: hiszen ebben vesszük magunkhoz minden lelki öröm igazi forrását. … Az Oltáriszentség az ószövetségi előképek beteljesülése, Krisztus legnagyobb csodája, amely erőt adó vigasztalás mindazoknak, akik eltávozásán szomorkodtak.”

3. „Ez a kehely az új szövetség az én véremben, amelyet értetek kiontanak.” E csodálatos új szövetség megkötésével Jézus jelenvalóvá és egészen közelivé akar válni Isten minden gyermeke számára. Erről szóló tanítását így jegyezte le Alicja Lenczewska (1934-2012) lengyel misztikus „Tanúságtétel” című lelki naplójában: „Nézd, egészen a tied vagyok. Senki és semmi sem csökkenti a szeretetemet. Mindenhatóságom többek közt abban rejlik, hogy egészen vagyok minden gyermekemé. Mindenkinek az egész szeretetemet és az egész szépségemet adom. Oszthatatlan vagyok – mégis mindenkié. Meg akarlak tanítani így szeretni, és így fogadni a szeretetet: hogy mindenkinek a teljes szeretetedet add, és úgy fogadd a szeretet ajándékát, hogy ne félj attól, hogy valaki elveszi tőled vagy kisebbé teszi. A szeretet határtalan és soha nem merül ki: az a szeretet sem, amelyet befogadsz, és az sem, amelyet adsz. Add bőkezű szívvel, és fogadd el bőkezű szívvel – királyi bőséggel, hiszen királyi ajándékot kapsz, és királyi ajándékot adsz.”

Beszélgetés Krisztussal: „Köszönöm neked, Jézus, azt a hatalmas kegyelmet, hogy felismertetted velem nyomorúságom mélységét. Tudom, a semmiség mélysége vagyok, s ha nem oltalmazna a Te szent kegyelmed, egyetlen pillanat alatt visszahullanék a semmibe. Ezért szívem minden dobbanásával köszönöm Neked, Istenem, irántam való nagy irgalmadat!” (Szent Fausztina nővér)

Elhatározás: Ma elmélkedek az Oltáriszentség hatalmas ajándékáról.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. június hónapra:

A családokért
Imádkozzunk a szerte a világban élő keresztény családokért, hogy a nagylelkű szeretetet és az életszentséget konkrét cselekedetekkel éljék meg a hétköznapokban. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."