Regnum Christi Elmélkedés Ne hallgass a kísértőre!Szent Timóteus és Szent Titusz püspökök

Napi Ima4 imádkozás /layout/img/logo.png

Jan
26

Ne hallgass a kísértőre!

Evangélium:
Mk 4,1-20
Amikor Jézus a Genezáreti-tó partján tanított, nagy tömeg gyűlt köréje. Ezért hajóba szállt, és egy kissé beljebb ment a parttól, a tömeg pedig a tó partján maradt. Ekkor példabeszédekben sok mindenről beszélt nekik. Így kezdte tanítását:
„Halljátok csak! Kiment a magvető vetni. Amint vetett, némely szem az útfélre esett. Odaszálltak az égi madarak, és fölcsipegették. Némely mag köves helyre esett, ahol nem volt elég talaja. Itt hamar kikelt, mert nem jutott mélyen a földbe. Amikor azonban kisütött a nap, megperzselődött, és mivel nem volt elég erős gyökere, elszáradt. Némely mag pedig tövisek közé hullott. Amint a tövisek felnőttek, elfojtották, úgyhogy nem hozott termést. A többi mag jó földbe hullott, kikelt, felnőtt, és harmincszoros, hatvanszoros, sőt százszoros termést hozott.” Jézus így fejezte be szavait: „Akinek füle van, hallja meg!”
Amikor egyedül maradt, tanítványai és a tizenkét apostol megkérdezték tőle, mi a példabeszéd értelme. Így válaszolt nekik: „Ti megtudhatjátok Isten országának titkát, a kívülállók azonban csak példabeszédekben hallanak róla: Nézzenek, de ne lássanak, halljanak, de ne értsenek, nehogy megtérjenek, és bocsánatot nyerjenek.” Azután így folytatta: „Nem értitek ezt a példabeszédet? Hogyan fogjátok a többi példabeszédet megérteni? A magvető az, aki az igét hirdeti. Azok, akikben útfélre hull a tanítás, meghallgatják ugyan, de rögtön jön a sátán, és kitépi szívükből az elvetett igét. Azok, akiknél köves talajra hullt a mag, amikor hallják a tanítást, szívesen hajlanak rá; de nem ver bennük gyökeret, mert (állhatatlanok), csak a pillanatnak élnek. Ezért, ha szorongatás vagy üldözés éri őket az Isten igéje miatt, hamarosan meginognak. Azok pedig, akikben tövisek közé esik (az Isten igéje), meghallgatják ugyan a tanítást, de a világi gondok, a csalóka gazdagság és a többi földi szenvedély rabul ejtik őket; és elfojtják az igét, úgyhogy nem hoz bennük gyümölcsöt. Végül vannak olyanok, akikben az ige jó földbe hullott. Hallják a tanítást, magukévá is teszik, és harmincszoros, hatvanszoros, sőt százszoros termést hoznak.”

Bevezető ima: Uram, Jézusom! Vágyom ezt az időt Veled tölteni, hogy mind jobban átjárj engem szereteteddel, és olyanná formálj, amilyennek Te látni akarsz. Köszönöm, hogy mindig velem vagy, amikor csak hívlak. Bízom benned!

Kérés: Jézus, tedd a szívem „talaját” nyitottá kegyelmeid befogadására, hogy minél több termést hozhassak a Te Országodért!

Elmélkedés:
1. Az ellenség nem alszik. Amit az Atya elültetett bennem, az mind csodálatosan jó, és Ő arra teremtett mindannyiunkat, hogy sokszoros termést hozzon az életünk. E példabeszédben Jézus azonban arra figyelmeztet minket, hogy van valaki, aki nem akarja, hogy gyümölcsöt teremjünk. A gonosz el akarja venni a jót az életünkből. Gőggel és önzéssel tölti meg szívünket, és érzéketlenné tesz arra, hogy észrevegyük Isten jóságát. Igyekszik mindent megtenni, hogy elhomályosítsa értelmünket: nehogy felismerjük Isten végtelen szeretetét és nehogy hálát érezzünk Isten iránt a szívünkben.

2. Szüntelenül virrasszunk! Nem reménykedhetek abban az illúzióban, hogy a gonosz csak a bűnös embereket támadja, és én már elég jó vagyok ahhoz, hogy Isten szüntelen oltalma alatt álljak. Az igazság az, hogy soha nem vagyunk képesek „elég jók” lenni, ezért a gonosz mindig talál az életünkben olyan kisebb-nagyobb réseket, ahol ravaszul beférkőzhet kísértő gondolataival. Támadásait úgy ismerhetem fel, hogy mindazok a késztetések, melyek nem a szeretetet szolgálják, biztosan a gonosztól származnak.

3. Imádkozzunk és tegyük a jót! Nem egyszerű a kísértő agyafúrt hazugságait felismerni. Istenünk atyai segítsége nélkül bizony könnyen túljárhat az eszünkön! Ezért, ha azt akarjuk, hogy azokhoz a magvakhoz legyünk hasonlók, melyek harmincszoros vagy százszoros termést hoznak, nagy szükségünk van arra, hogy mindennap kitartóan imádkozzunk. Amint imáink gyümölcseként növekszik bennünk Jézus valóságos jelenléte, úgy fogjuk majd egyre világosabb értelmünkkel mind jobban felismerni a sötétség hazugságait. Fontos ügyelnünk arra is, hogy ne csak a pillanatnak éljünk, hanem a szeretet szolgálata adjon igazi távlatot az életünknek. Amikor éppen tesszük a jót, akkor a bennünk élő Isten világossága elvakítja és megbénítja a gonoszt, így az nem tud tévútra vezetni minket.

Beszélgetés Krisztussal: Jézusom, köszönöm neked, hogy halálod árán Te legyőzted a gonoszt! Segíts, hogy mindig hűséges legyek az imában, amely az egyetlen remény számomra a gonosszal szemben. Add, hogy imáim megteremjék bennem a szeretet szolgálatának gyümölcseit!

Elhatározás: Elmélkedem a gonosz hatalmán, és kérem Isten kegyelmét, hogy soha ne becsüljem le a kísértő jelenlétét az életemben. Imádkozom azért, hogy Jézus segítsen mindjobban felismerni azokat a rosszra vezető késztetéseket, melyek eltávolítanak Tőle.

Ferenc pápa imaszándéka  2022. január hónapra:

Egyetemes: Az igaz testvériségért

Imádkozzunk azokért, akik hátrányos megkülönböztetést vagy üldöztetést szenvednek vallásuk miatt. Abban a társadalomban, ahol élnek, ismerjék el jogaikat és emberi méltóságukat, amely abból fakad, hogy mindnyájan testvérek vagyunk. 

Kattintással jelezd, ha együtt imádkozol velünk!
Ezt az imát 0 alkalommal imádkoztad el.
Ezt az imát még nem imádkoztad el!

További imák

Küldetésünk

Amikor a szeretet és a béke nyelvét használjuk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy párbeszédet folytassunk másokkal, még azokkal is, akik különböznek tőlünk. Ezzel a párbeszéddel kezdjük jobban megérteni egymást, lehetővé téve számunkra, hogy kövessük Jézust egy békésebb világ megteremtésében. ​​​​​​A Kattints és Imádkozz egy lehetőség, hogy a most élő generációk a digitális világban megváltozzanak. "Isten hűséges és a reményünk benne olyan, mint egy szilárd horgony az égben."